Reglementen en verordeningen

De moderne aanplakbrief

De reglementen en verordeningen van de Gemeenteraad, het College van Burgemeester en Schepenen en van de burgemeester zelf worden (sinds 2014) bekendgemaakt op de gemeentelijke website. De meeste recente vind je in onderstaande tabel. Helemaal onderaan de pagina vind je het archief (sinds 2014). 

In de tabel staat telkens een korte omschrijving van het reglement of de verordening met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de website bekendgemaakt werd. Via de link in de kolom 'onderwerp' kan je het reglement zelf raadplegen.

Alle bekendmakingen worden ook nog steeds uitgehangen aan het stadhuis. De aanplakbrieven blijven daar minstens twintig dagen hangen aan het aanplakbord.

Bestuur

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Reglement op de raadpleging van de stedelijke archieven van de Stad Ronse. Klik hier  Gemeenteraad  30.01.2017  07.02.2017
Overheidsopdracht "De uitbating van meerdere lokale openbare zorgvoorzieningen, met inbegrip van de realisatie (ontwerp, bouw) van enkele van deze voorzieningen en dit op projectgronden die heden eigendom zijn van de stad of van het OCMW Ronse". Goedkeuring van de wijziging van de indieningsdatum van de offertes. Klik hier  Gemeenteraad  30.01.2017  07.02.2017
Wijziging van het arbeidsreglement wegens aanpassing van de uurroosters van de sportmonitoren door toevoeging van deeltijdse uurroosters. Goedkeuring. Klik hier.  Gemeenteraad  06.03.2017  13.03.2017
Reglement betreffende camerabewaking in het Cultuurcentrum De Ververij en de buitenomgeving. Goedkeuring. Klik hier  Gemeenteraad  06.03.2017  13.03.2017
Stedelijk reglement voor vrijwilligers en losse medewerkers. Aanpassing en hervaststelling. Klik hier.    Gemeenteraad  06.03.2017  13.03.2017

 

Economie

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Handelspandenfonds. Goedkeuring van de verlenging van het reglement. Klik hier  Gemeenteraad  30.01.2017  07.02.2017
Subsidiereglement voor nieuw ondernemerschap te Ronse. Goedkeuring van de verlenging van het reglement. Klik hier  Gemeenteraad  30.01.2017  07.02.2017

 

Welzijn

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
       

 

Vrije Tijd

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Overheidsopdracht "Ontwerp, bouw en onderhoud van een nieuw zwembad voor de Stad Ronse". Goedkeuring van de drie ontwerpovereenkomsten, zijnde de ontwerp- en bouwovereenkomst, het onderhoudscontract en de driepartijenovereenkomst. Klik hier  Gemeenteraad  30.01.2017  07.02.2017

 

Wonen

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
       

 

Milieu

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanplant en het onderhoud van kleine landschapselementen. Aanpassing en hervaststelling. Klik hier.  Gemeenteraad  30.01.2017  07.02.2017

 

Mobiliteit / verkeer

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
AR J. Bordetlaan, L. Pasteurlaan, O. Decrolylaan - vaste parkeerstroken. Klik hier.  College  5/09/2016  6/03/2017
AR parking Portois - laadpalen elektrische voertuigen. Klik hier.   College  27/06/2016  6/03/2017
AR Bredestraat - wijziging voorrangsregeling. Klik hier.  College  19/12/2016  6/03/2017
AR Uitbreiden zone 30 in zuidelijk stadsdeel. Klik hier.  College  19/12/2016  6/03/2017
AR Oude Leuzesesteenweg - inrichten als fietsstraat - instellen parkeerverbod. Klik hier  College  19/12/2017  6/03/2017
AR Broeke - tijdelijk invoeren zone 30. Klik hier.   College  19/12/2016 6/03/2017 

 

Archief

- Reglementen en verordeningen 2014 - 2015 : klik hier
- Reglementen en verordeningen 2016 : klik hier

 

Laatste update 14 maa 2017