Projecten

Projectencoördinator

De projectencoördinator staat in voor de coördinatie van een aantal stadsprojecten. Hij stelt de project- en faseplannen op, beheert de toegekende middelen op efficiënte wijze en waakt op de kwaliteit en de tijdige oplevering van de gewenste producten.
Hij rapporteert met regelmaat aan de stadssecretaris en het College van Burgemeester en Schepenen.

In samenwerking met de communicatieambtenaar verzorgt hij de interne en externe communicatie omtrent de ontwikkeling van de opgevolgde projecten.

Verder draagt hij bij aan het vertalen van de maatschappelijke en bestuurlijke evoluties in beleidsvoorstellen en meerjarenplannen.

Adres:
Grote Markt 12 - 9600 Ronse

Contact:
Julien Vandenhoucke
T: 055/23.27.25
E: projecten@ronse.be

 

Laatste update 03 jul 2014

Projecten

Julien Vandenhoucke

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 25
E: projecten@ronse.be

 

Vacatures

De stad Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers. Iets voor jou?

Bekijk hier de openstaande vacatures aan de stad.

 

Download