Technische dienst

Adres:
Grote Markt 12 - 9600 Ronse

Contact:
T: 055 23 27 58
F: 055 23 27 18
E: td@ronse.be

Diensthoofd: Martine Vanden Hole
T: 055 23 27 60 

Je kan de dienst bereiken gedurende de openingsuren van het stadhuis

    
Je kan op de technische dienst terecht voor onder andere :

• Overheidsopdrachten : aanbestedingen en offertes en de administratieve opvolging ervan
• Subsidiedossiers m.b.t. fietspaden, riolerings- en wegenwerken
• Grondbeleid : aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, erfdienstbaarheden, erfpachten,
  opstalrechten…
• Verplaatsen, afschaffen van officiële buurt- en voetwegen
• Grachten en  onbevaarbare waterlopen : wijzigingen en overwelvingen
• Herstel van wegen, grachten, bermen en verharden van de wegberm
• Toelatingen werken op openbare wegen of openbaar domein
• Nutsvoorzieningen : aanvragen tot uitbreiding, herstel openbare verlichting... 

  

Laatste update 26 jan 2017

Technische dienst

Martine Vanden Hole

Stadhuis - gelijkvloers
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 58
F: 055 23 27 57
E: td@ronse.be

 

Vacatures

De stad Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers. Iets voor jou?

Bekijk hier de openstaande vacatures aan de stad.

 

Download