Wonen & Bouwen

Adres:
Grote Markt 12
9600  Ronse
(Hoek Peperstraat - Grote Markt)

Openingsuren :
Maandag - vrijdag : 8.30 - 12.00 u. 
Woensdag ook van 13.30 - 16.00 u.
Juli / Augustus : woensdagnamiddag gesloten

Contact:
T: 055/232 770
E: wonen-bouwen@ronse.be

Diensthoofden:
Kristof Meerschaut - Stedenbouwkundig ambtenaar

T: 055/232 768
Carine Castelin - Stadsarchitect
T: 055/232 772

De stedelijke dienst "Wonen & bouwen" omvat de dienstverlening inzake

Er is een gezamenlijk loket waar je terecht kan met al je vragen hieromtrent.      

Stedenbouw
De behandeling van stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen, attesten, stedenbouwkundige inlichtingen.

Huisvesting
Huisvestingsbeleid. Info aangaande premies, woonkwaliteitsbewaking, voorkooprecht. 
Onderzoek naar leegstand en verkrotting.

Ruimtelijke ordening
Lokaal ruimtelijke beleid, opmaak van structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van aanleg, verordeningen

Laatste update 28 nov 2016

Wonen & Bouwen

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 770
E: wonen-bouwen@ronse.be 

Openingsuren
Ma. - Vr. : 08.30 - 12.00 u.
Wo. ook : 13.30 - 16.00 u.
(niet in juli & augustus)

 

Vacatures

De stad Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers. Iets voor jou?

Bekijk hier de openstaande vacatures aan de stad.

 

Download