De Vrijetijdspas : vrije tijd voor iedereen

Kortingpas

Om zo veel mogelijk mensen de kans te geven om deel te nemen aan activiteiten op het vlak van cultuur, jeugd en sport bestaat in Ronse een "Vrijetijdspas". De "Vrijetijdspas" is bijzonder omdat voor iedereen (inclusief mensen die het financieel moeilijk hebben) alle kortingen in één pas gebundeld zijn. Iedereen die een "Vrijetijdspas" koopt, heeft er voordeel bij! Mensen die in Ronse wonen én het "omnio-statuut" hebben (inlichtingen bij uw mutualiteit), krijgen extra kortingen.

Het aankopen van een vrijetijdspas kan op de diensten Cultuur, Jeugd of de Sport. (Personen met een omnio-statuut brengen hun mutualiteitsvignet en attest van de mutualiteit mee.)  Een pasje kost 5 euro of 1 euro voor personen met het omnio-statuut. Bij deze diensten en in het Sociaal Huis kan je ook een brochure met meer gedetailleerde info verkrijgen. Deze folder is ook hier te raadplegen (PDF). 

De volgende activiteiten, georganiseerd te Ronse door de stedelijke vrijetijdsdiensten, komen in aanmerking voor financiële kortingen op vertoon van de vrijetijdspas :

  • Het volledig aanbod van het Cultuurcentrum De Ververij georganiseerd door de Cultuurdienst.
  • Alle sportkampen en andere activiteiten georganiseerd door de dienst Sport.
  • De speelpleinwerking en de activiteiten georganiseerd door de dienst Jeugd.

 

De tegemoetkomingen die sinds een aantal jaren voor bepaalde sportieve en culturele activiteiten worden verleend door het Sociaal Huis blijven gelden, met uitzondering van de hierboven vermelde activiteiten. De vrijetijdspas is geldig voor de vermelde activiteiten die plaatsvinden van 1 september tot 31 augustus van het volgend jaar.

De diensten Cultuur, Jeugd, Sport maar eveneens de Diversiteitsdienst en het Sociaal Huis, de verschillende adviesraden met bijzondere medewerking van de Welzijnsraad en de partners Samenlevingsopbouw (wijkwerking), de Vrolijke Kring en andere verenigingen… zullen bijdragen tot de promotie van de pas.  

Info: Dienst Cultuur 055/23 28 01, info@ccdeververij.be

Contact 
Jan Leconte - Cultuurbeleidscoördinator
T +32 (0)55 23 27 94
E jleconte@ronse.be

Emilie Bercez
T +32 (0)55 23 28 01
E cultuur@ronse.be

Sophie De Potter
T +32 (0)55 23 27 95
E sdepotter@ronse.be

Openingsuren Dienst cultuur 
Administratie CC De Ververij

Maandag tot en met vrijdag
8.30 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur 
in juli en augustus: namiddag gesloten.

Laatste update 25 jan 2017