Geluidsnormen

Er is toenemende ongerustheid over gehoorschade door muziek en dan vooral bij jongeren die vaak aan luide muziek worden blootgesteld (festivals, fuiven, discotheken, draagbare muziekspelers …). Gehoorschade is enkel bij acute gevallen direct merkbaar waardoor er vaak verondersteld wordt dat men geen risico loopt. Op lange termijn echter kan blootstelling aan hoge geluidsniveaus onherroepelijk schade veroorzaken.

Voor alle activiteiten waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld gelden vanaf 1 januari 2013 nieuwe geluidsnormen.
De geluidsnormen gelden zowel voor een café met gewone achtergrondmuziek, een feest / fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal, een festival in openlucht...

Afhankelijk van het geluidsniveau wordt de muziekactiviteit beschouwd als een niet ingedeelde
inrichting, is de inrichting meldingsplichtig (klasse 3) of moet voor de inrichting een milieuvergunning klasse 2 worden aangevraagd. Naast het maximale geluidsniveau worden per categorie nog een aantal flankerende maatregelen bepaald.
Hoe hoger het geluidsniveau, hoe meer flankerende maatregelen.

 

Afwijking van de geluidsnormen

In principe mag het geluidsniveau op een muziekactiviteit niet hoger zijn dan 85 dB(A) LAeq,15min en moeten er geen maatregelen genomen worden.

Wil je luider spelen dan 85 dB(A), Laeq,15 min, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een afwijking aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen met dit aanvraagformulier.
Voor een tijdige behandeling dient dit minstens 6 weken vóór de activiteit te gebeuren.

Een afwijking is mogelijk voor:
- korte muziekactiviteiten die maximaal 3 uren duren, tussen 12 uur en middernacht;
- een ‘bijzondere gelegenheid’ (max. 12x /jaar)

De flankerende maatregelen van de bijhorende categorie blijven steeds gelden.

In openlucht of in een tent is er geen beperking voor het aantal activiteiten.
Voor privé-feesten wordt geen afwijking toegestaan.

Ook bij gedeeltelijke versterking zijn de geluidsnormen van toepassing (bv. jazzcombo, semi-akoestische set).

 

Lees meer

Info en wetgeving

 

Info

Gehoorschade: http://www.lne.be/campagnes/help-ze-niet-naar-de-tuut

Beleid: http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/muziek
Download de brochure 'Geluidsnormen voor muziekactiviteiten'

 

App's

Met de beschikbare applicatie op de website kan je een geluidsmeting doen waarna het risico op gehoorschade wordt ingeschat. Gebruik deze app dus op café, op een fuif, in je klas, tijdens kluswerken... en schat zo in hoe schadelijk het geluid op die plek is voor je oren.

 

Laatste update 28 jun 2013

Webshop Ronse


Tickets voor CC De Ververij, inschrijven voor sportkampen, speelpleinwerking Pagadders, activiteiten in de bibliotheek of Villa Creademie : klik hier.

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Download