Discover Ronse
Ronse for youth

Aanvraagformulier vastgoedinformatie

Met dit formulier kan je informatie opvragen over bestaande plannen, vergunningen, bouwinbreuken etc. van een perceel grond of gebouw. De kostprijs voor het opzoeken en opsturen wordt berekend volgens het geldende retributiereglement.  

Je hebt de keuze uit :

1)  Uittreksel uit het vergunningenregister : € 25,00
     >> Overzicht van alle vergunningen, weigeringen, gekende bouwinbreuken

2)  Uittreksel uit het plannenregister : € 25,00
     >> Overzicht van plannen die van toepassing zijn

3)  Stedenbouwkundig uittreksel : € 50,00
     >> Combinatie van 1 & 2

4)  Notariële inlichtingen : € 100,00
     >> Stedenbouwkundig uittreksel aangevuld met info over milieu, huisvesting, economie e.d.

Belangrijk :

  • De eigendommen of gebouwen moeten gelegen zijn op het grondgebied Ronse.
  • Velden met een sterretje moeten verplicht ingevuld worden. Wanneer je een veld niet invult,
         lukt het niet om de aanvraag door te sturen. De andere velden zijn informatief.

Tips : 

 

Facturatie- en contactgegevens
Soort document

Ik vraag informatie aan over volgende percelen

Onderwerp aanvraag

Indien de eigendom bestaat uit meerdere adressen kan je deze hieronder aanvullen.
Gebruik eventueel ook de extra ruimte in het tekstvak voor percelen.
Opgelet : per aanvraag kunnen slechts documenten aangevraagd worden voor
één aaneengesloten eigendom of project.

Gelieve naast het adres ook het correcte kadastraal nummer / nummers op te geven.