Discover Ronse
Ronse for youth

Uittreksel strafregister aanvragen

Met dit formulier kun je op een eenvoudige manier een "uittreksel uit het strafregister" aanvragen.

Vul dit formulier zo volledig mogelijk in. De velden met een sterretje (*) zijn verplicht.
Klik nadien op de knop "Indienen" om je aanvraag door te sturen.

Er zijn 3 types van uittreksel uit het strafregister. Kijk hier voor meer informatie.

  • Type 595: standaard uittreksel (voorheen Model 1)
  • Type 596.1: nieuw type van uittreksel, bestemd voor een gereglementeerde activiteit
  • Type 596.2: uittreksel om toegang te kunnen krijgen tot een activiteit die valt onder de opvoeding, de psychische, medische en/of sociale begeleiding en de hulpverlening aan de jeugd, de kinderbescherming en de animatie of begeleiding van minderjarigen (voorheen Model 2)

    Opgelet : Wanneer je een uittreksel type 596.2 aanvraagt, dan moet je duidelijk vermelden over welke activiteit het precies gaat.

Een uittreksel voor een activiteit met minderjarigen (type 596.2) is na maximum vier werkdagen klaar. De beide andere types worden in principe onmiddellijk bij aanvraag opgemaakt.

Een uittreksel uit het strafregister mag enkel aan de aanvrager zelf overhandigd worden
Je moet het dus persoonlijk bij de dienst Bevolking in het stadhuis afhalen.

Je kunt uiteraard ook rechtstreeks met je vraag bij de dienst Bevolking in het stadhuis terecht.
Dienst Bevolking (Grote Markt 12, Ronse) - T : 055/232 839 - E : strafregister@ronse.be

Contactgegevens

Je rijksregisternummer vind je achteraan op je identiteitskaart.
Tik de 11 cijfers van je rijksregisternummer zonder leestekens en spaties in. 

Bijkomende informatie

Al deze velden zijn verplicht in te vullen.

Voor welke activiteit vraag je het uittreksel aan? Je moet hier een gedetailleerde verklaring over geven. (Het volstaat ook niet om te verklaren dat de opvang, begeleiding en/of opvoeding van minderjarigen niet tot je kerntaken zal behoren.)

Opmerkingen