Drugspreventie

Lokaal Drugoverleg Ronse (LDOR)

De diensten die in Ronse werkzaam zijn op het gebied van drugspreventie, zijn verenigd in het Lokaal Drugoverleg Ronse.

Dit lokaal drugoverleg (LDOR) is een overlegplatvorm met als algemene doelstelling:
   op een preventieve, curatieve of repressieve manier reageren op:
   - handel in en het gebruik van illegale middelen
   - misbruik van legale middelen

De dagelijkse werking wordt opgevolgd door een stuurgroep bestaande uit:
    - de bevoegde schepen Stad Ronse
    - de preventieambtenaar - coördinator
    - de stedelijke Jeugddienst
    - PISAD gpb
    - de lokale politie
    - De Kiem
    - vertegenwoordiger van de apothekers
    - Sociaal Huis
    - CAW
    - PAAZ-afdeling van AZ Zusters Van Barmhartigheid

Via werkgroepen worden concrete preventieve acties georganiseerd, teneinde onze doelstelling te bereiken. De huidige werkgroepen zijn:
    - MEGA (mijn eigen goede antwoord)
    - Scholenoverleg
    
    Je kan bij ons terecht voor:
    - vorming met betrekking tot de problematiek aangepast aan de doelgroep
    - voordracht over gevolgen en gevaren van druggebruikers
    - productinformatie met didactisch materiaal
    - deelname en ondersteunen van lokale preventieve acties
    - sensibiliseren met betrekking tot middelengebruik
    - doorverwijzing voor begeleiding van beginnende druggebruikers
    - hulpverlening en doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten

MEGA (Mijn Eigen Goede Antwoord)

De plaatselijke lagere scholen, centrum voor leerlingenbegeleiding en de Lokale politie bundelen hun krachten in dit preventieproject, bestemd voor de leerlingen van het zesde leerjaar.
Eric Haustraete en Martin Provoyeur van de lokale politie zijn de stuwende krachten.

Scholenoverleg

Veerle Gerbosch van PISAD coördineert dit overleg met de scholen van Ronse.

Volwassen verslaafden

De aandacht van deze werkgroep is vooral gericht op twee knelpunten: alcoholproblematiek en opvang voor volwassen gebruikers. De volwassen gebruikers kunnen terecht bij De Kiem.
Alcohol is een blijvend aandachtspunt in de drugpreventie. Vooral uit cijfers van het Parket blijkt dat alcohol aan de basis ligt van veel andere problemen zoals mishandeling, vechtpartijen, wildplassen enz.
Daarom hebben we al heel wat aandacht besteed aan deze problematiek. Vormingen werden georganiseerd, de responsible young drivers werden uitgenodigd en we organiseerden een wedstrijd voor dé alcoholvrije cocktail van Ronse.

De Ronsische BOBtail maak je zo:
- 2cl Pulco
- 2cl grenadine
- 8cl appelsap
- 8cl gini
- opdienen met een muntblaadje en een aardbei of phisalis

Momenteel is er te Ronse nood aan opvang en hulpverlening voor volwassen gebruikers. Vanuit de werkgroep zoeken we samen met verscheidene andere partners, ook van buiten Ronse, naar mogelijke oplossingen.
Minderjarige gebruikers en hun ouders kunnen terecht bij PISAD gpb. http://www.ronse.pisad.be/

Horeca

Reeds verscheidene jaren werken we vanuit deze werkgroep met de plaatselijke horeca, meer bepaald de café's. Deze samenwerking resulteerde in een huishoudelijk reglement en een convenant voor de café's.
Er werden reeds vormingen georganiseerd omtrent agressie en productinformatie. Op aanvraag worden nieuwe infosessies uitgewerkt of georganiseerd. Vormingen kunnen steeds worden uitgewerkt.

 

Laatste update 20 nov 2012

Preventie

Hilke Van Gijsel

Stadhuis - gelijkvloers
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 28 25
F: 055 23 27 18
E: preventie@ronse.be