Drugpreventie

Lokaal Drugoverleg Ronse (LDOR)

De diensten die in Ronse direct of indirect werkzaam zijn op het gebied van de drugproblematiek, zijn verenigd in het Lokaal drugoverleg Ronse.

Dit lokaal drugoverleg is een overlegplatform met als algemene doelstellingen :

  • optimaliseren en afstemmen van het aanbod op het vlak van preventie, vroeginterventie, hulpverlening en repressie
  • optimaliseren van de kennis van de verschillende diensten
  • optimaliseren van de samenwerking (bv op vlak van instroom en uitstroom)
  • signaalfunctie naar beleid en overheden
  • kennis delen op vlak van drugproblematiek, hulpverleningsaanbod, preventieactiviteiten

 

Huidige samenstelling :

 

De gehele bevolking van Ronse en aanliggende gemeenten kunnen bij LDOR terecht in verband met :

  • informatie over het thema alcohol en drugs
  • het geven van vorming ivm alcohol en drugs
  • deelname en ondersteunen van lokale preventieve acties
  • begeleiding en doorverwijzing van druggebruikers

 

 

MEGA : Mijn Eigen Goede Antwoord

De plaatselijke lagere scholen, centrum voor leerlingenbegeleiding en de Lokale politie bundelen hun krachten in dit preventieproject, bestemd voor de leerlingen van het zesde leerjaar. 

Meer informatie over het project M.E.G.A..

 

PISAD : Drugpreventie en drugbegeleiding

PISAD doet aan drugpreventie en drugbegeleiding van jongeren en jongvolwassenen tot 21 jaar (en hun directe omgeving) wanneer zij in aanraking komen met drugs.

De dienstverlening is gratis en laagdrempelig. Er zijn geen wachtlijsten. Een hulpvraag van de omgeving volstaat. Er is mogelijkheid tot huisbezoeken, schoolbezoeken...

In Ronse heeft PISAD ook een Oudergroep: maandelijks komen ouders samen om ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen in de opvang van druggebruikende kinderen.

Meer informatie. 

 

De Kiem

De Kiem biedt hulp aan personen die problemen ervaren door druggebruik en aan hun ouders, familieleden, partners en vrienden.

Meer informatie. 

 

Laatste update 04 apr 2017

Preventie

Hilke Van Gijsel

Stadhuis - gelijkvloers
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 28 25
F: 055 23 27 18
E: preventie@ronse.be