Samenleven in diversiteit

Onze samenleving verandert voortdurend. Oude sociale verbanden hebben plaats gemaakt voor nieuwe. We zijn anders gaan denken over normen, waarden, religie en politiek. Andere culturen hebben zich in meer of mindere mate verweven met de onze.

Omgaan met deze diversiteit vraagt een inspanning van alle bewoners. Met vallen en opstaan evolueren we naar een stad waar iedereen zijn plaats vindt en buren geen vreemden meer zijn voor elkaar.

Ook het opmaken van het integratiebeleidsplan is een taak van de Dienst Diversiteit. Dit beleidsplan bepaalt mee de koers die gevolgd wordt door het lokaal bestuur. Mogelijkheden scheppen, gelijke kansen nastreven voor alle inwoners en daarbij aandacht hebben voor minderheden is een stevige basis voor een stad waar het goed wonen, werken en leven is.


Nieuws

NOAH zoekt vrijwilligers

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen zoekt voor het project Noah in Ronse enthousiaste vrijwilligers.

Het NOAH-project wil gezinnen met kleuters en kinderen uit het 1e leerjaar extra schoolse ondersteuning geven zodat iedereen aan boord blijft. “We hopen zo een antwoord te bieden op de hoge nood aan extra schoolse ondersteuning voor gezinnen met jonge kinderen” luidt het bij het Onderwijsopbouwwerk Ronse. “De bedoeling is dat vrijwilligers wekelijks één uurtje langsgaan bij het gezin en samen met de ouders spelenderwijs werken aan de schoolse vaardigheden van het kind en ondersteuning geven bij het huiswerk. Wij zorgen als organisatie voor de nodige omkadering voor de vrijwilligers: materiaal, aanspreekmomenten, vorming, ideeën, enz.”

Ben je enthousiast, heb je een hart voor kinderen en een uurtje tijd over per week? Twijfel dan niet en help iedereen mee aan boord te houden!


Lees verder >>
30 sep 2013 Offerfeest 2013
21 mei 2012 Internationale Dag tegen Homofobie
28 okt 2011 Offerfeest 6 november 2011
05 apr 2011 Taalmix

 

Lokaal Sociaal Beleid

Luc Balcaen

Stadhuis - annex
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 28 51
E: welzijn@ronse.be

 

Sociaal Huis


Website Sociaal Huis Ronse.

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Sociale kaart

Zoek in de sociale kaart van Ronse de contactgegevens op van een instelling, dienst, zelfhulpgroep etc. 

 

OCMW Ronse

Neem een kijkje op de eigen website van het OCMW Ronse voor meer informatie.

 

Download