Nood aan een gesprek

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen

Algemene informatie

 adres :  Zonnestraat 30
   9600 Ronse
 telefoon :  078 150300
 website:  http://www.cawoostvlaanderen.be
 e-mail :  onthaal.ronse@cawoostvlaanderen.be

Wat doen we?

- budgetbegeleiding en schuldbemiddeling

- gezins- en relationeel welzijnswerk

- slachtofferhulp

- crisishulp minderjarigen

Wie kan bij ons terecht?

Iedereen

Wanneer zijn we open?

Aangezien ons onthaal op vrijwilligers draait kunnen we geen volledige dag bereikbaarheid garanderen.

Daarom zijn we enkel in de voormiddag tussen 09:00 u en 12:00 u bereikbaar op dienst. In de namiddag schakelt de telefoon door naar Oudenaarde.

Breekpunt van Bond Moyson

Algemene informatie

adres :

regio Aalst-Oudenaarde - gesprekken te Zottegem

De Colfmaekerstraat 5

9620 Zottegem
telefoon : 055 390567
e-mail :

breekpunt.bmovl@socmut.be

Wat doen we?

Psychosociaal consult en stressmanagement

Even stilstaan en de situatie rustig bekijken. Het werkt dikwijls verhelderend. Psychosociale ondersteuning kan je hierbij helpen. Het is geen therapie. Je moet niet op de sofa gaan liggen. De consulenten van Breekpunt bieden rustgevende gesprekken die verhelderend en richtinggevend werken. Samen met je vertrouwenspersoon boor je nieuwe bronnen aan die je opnieuw energie geven.

Concreet

Na een eerste telefonisch contact wordt een afspraak gemaakt. De privacy is verzekerd. De begeleiding is gratis. Het maximaal aantal gesprekken is 12. De gesprekken duren ongeveer één uur en hebben gewoonlijk om de 14 dagen plaats.

Centrum ter preventie van zelfmoord

Algemene informatie

telefoon :  02 6499555  
website :  http://www.zelfmoordpreventie.be

Wat doen we?

Een luisterend oor bieden

Wie kan bij ons terecht?

Iedereen

Wanneer zijn we open?

24 u op 24 u.

HuisvandeMens

Algemene informatie

 adres :   Zuidstraat 13
   9600 Ronse
 telefoon :    055 214969
 fax :    055 216668
 website :  http://www.demens.nu/nl/HuisVanDeMens
 e-mail :  Ronse@deMens.nu

  Wat doen we?


- begeleidingsdienst voor mensen met morele problemen, d.w.z. vragen en problemen die oprijzen als er problemen  

  opduiken in je leven waar je niet alleen uit komt, moeilijke keuzes, botsende waarden, zingeving, identiteit,

  verlieservaringen,...

- informatie- en documentatiecentrum, verzorgen van vrijzinnige plechtigheden naar aanleiding van een geboorte,

  relatievorming, overlijden, vrijwilligerswerking in ziekenhuizen, rusthuizen en voor vrijzinnige plechtigheden.

- de dienstverlening is geïnspireerd door en geschoeid op de vrijzinnig-humanistische uitgangspunten en waarden. 


Wie kan bij ons terecht?

De dienstverlening is kosteloos ter beschikking voor iedereen.

Wanneer zijn we open?

Alle werkdagen van 09,00 u tot 17:00 u, bij voorkeur na afspraak.Mens onder Mensen - Oudenaarde

Algemene informatie

adres :     Heirstraat 5  
   9880 Aalter
 gsm :  0477 450855 (tot 13:00 u)

                               

Wat doen we?

Zelfhulpgroep i.v.m. psychosociale problemen.

Wanneer zijn we open?

Bijeenkomsten elke 1ste en 3de dinsdag in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Spiegel te Oudenaarde.

  

Sociaal Huis 

Algemene informatie

 adres :  Oscar Delghuststraat 62
    9600 Ronse
 telefoon :  055 237411
 fax :  055 237449
 website :  http://www.ocmwronse.be

Wat doen we?

Schuldbemiddeling, budgetbeheer, financiële steun,tussenkomst in hoge medische kosten, ondersteuning bij problemen van materiële, sociale of psychologische aard.

Wie kan bij ons terecht?

Mensen met hoge schuldenlast, bestaansminimumtrekkers.

Wanneer zijn we open?

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08:30 u tot 11:30 u.

Ziekenzorg

Algemene informatie

adres :   St. Jozefsplein 7
   9700 Oudenaarde
 telefoon :  055 334734

      

Laatste update 22 jan 2016

Sociale kaart

Zoek in de sociale kaart van Ronse de contactgegevens op van een instelling, dienst, zelfhulpgroep etc. 

 

Sneeuwopruimteam


Meer info over het
sneeuwopruimteam
van het OCMW Ronse.