Bedrijventerreinen

De meeste bedrijven in Ronse zijn gesitueerd in het industrieterrein Klein Frankrijk en de Ambachtelijke Zone Pontstraat. Deze bedrjiventerreinen bieden plaats aan heel wat bedrijven. Er zijn 58 bedrijven gevestigd in Klein Frankrijk en een 20-tal in de Ambachtelijke Zone Pontstraat.

Binnenkort komt er ook nog een nieuw regionaal bedrijventerrein bij, namelijk Pont-West. De plannen voor dit bedrijventerrein zijn klaar en worden uitgevoerd. Momenteel worden de eerste bedrijfsgronden te koop aangeboden. 

Buiten deze industrieterreinen zijn er ook nog een aantal bedrijven gevestigd buiten deze 2 bedrijventerreinen.

Een weetje : het ziekenhuis AZ Glorieux is de grootste werkgever van Ronse en biedt werk aan ongeveer 1.100 mensen.

 

Maatwerkplan Ronse

Lees het "Maatwerkplan" van de stad Ronse.

 

Vacatures

De stad Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers. Iets voor jou?

Klik hier voor meer informatie over vacatures aan de stad.