Openstaande vacatures

Stad Ronse

Ben je op zoek naar een gevarieerde job in de "licht- en geluidsector", ben je technisch aangelegd en heb je ervaring met theatertechnieken ?  Aarzel dan niet en stel je kandidatuur voor volgende functie bij het Cultuurcentrum De Ververij / cultuurdienst van Ronse :

"PODIUMTECHNICUS - technisch medewerker" (C1-C3) in contractueel verband, en aanleg van een werfreserve geldig voor de duur van 3 jaar (statutair/contractueel).

Functiebeschrijving : klik hier

Je staat in voor de coördinatie, organisatie, opvolging en uitvoering van de technische en logistieke ondersteuning van de culturele activiteiten in het algemeen en van de voorstellingen in het bijzonder.
Je voert toezicht uit op en verricht kleine herstellingen aan het gebouw.

Voorwaarden : diploma Hoger Secundair Onderwijs (of gelijkwaardig) en rijbewijs B.

Wij verwachten van jou dat je : handvaardig en praktisch aangelegd bent en zelfstandig kan werken - kan plannen en organiseren - flexibel en hulpvaardig bent - aandacht hebt voor veiligheid - inzicht hebt in het werk en kennis van de informaticasystemen die voorhanden zijn - brede interesse hebt voor cultuur- en vrijetijdssector - bereid bent tot geregeld avond- en weekendwerk

Wij bieden jou : automatische periodieke loonsverhogingen - geldelijke valorisatie tot 10 jaar rechtstreekse nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector - extra legale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,...) en een flexibele vakantieregeling - duurzame tewerkstelling en voortdurende vorming

Solliciteren kan als volgt : verstuur tegen uiterlijk 17 juni 2017 je schriftelijke kandidatuur (poststempel geldt als bewijs), samen met CV, kopie diploma en een recent uittreksel uit het strafregister aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 12 te 9600 Ronse. Kandidaturen kunnen ook afgegeven worden tegen ontvangstbewijs. Vermeld indien mogelijk een mobiel telefoonnummer en e-mail adres in je sollicitatie. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

De examenproeven zullen hoogstwaarschijnlijk doorgaan tijdens de week van 26 juni 2017.

Meer info over de examenprocedure, loonvoorwaarden, functieomschrijving...kan je opvragen bij de personeelsdienst van de stad Ronse, tel. 055/232.719 - 055/232.724 - e-mail : vacatures@ronse.be
                                                               ---------------------------
Le Collège des Bourgmestre et Echevins communique qu'il sera procédé au recrutement de :
1 "technicien de spectacle" (service culturel) C1-C3 - comme contractuel, avec établissement d'une réserve de recrutement pour une durée de 3 ans (à titre définitif et comme contractuel)
Les candidatures adressées au Collège des Bourgmestre et Echevins doivent être postées au plus tard le 17 juin 2017. Les candidatures doivent être accompagnées du diplôme, du CV et d'une attestation du casier judiciaire. Vous spécifiez clairement pour quelle fonction vous sollicitez. Pour tous renseignements complémentaires veuillez vous adresser au service du personnel, Hôtel de Ville, Grand-Place à Renaix - tel. 055/232.719 - 055/232.724
Remarque : toutes les formalités concernant le recrutement se font uniquement en langue Néerlandaise.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In september / oktober 2017 zullen selectieprocedures doorgaan voor volgende functies :

"BIBLIOTHEEKASSISTENT" (C1-C3) - aanleg werfreserve geldig voor 3 jaar, zowel statutair als contractueel.
Je verzorgt o.a. het baliewerk en de publieke dienstverlening - je verstrekt correcte informatie aan de burger - je staat in voor de collectieverwerving, -verwerking en -verzorging (boeken, CD's, Dvd's,...) - je maakt het uitleenmateriaal klaar voor uitlening - je biedt administratieve ondersteuning (o.a. briefwisseling verwerken, uitnodigingen,...)

Functiebeschrijving : klik hier
Voorwaarden : diploma van HSO (of gelijkwaardig) EN je bent houder van een akte van bekwaamheid tot het houden van een openbare bibliotheek of initiatie tot bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde, groep bibliotheekkunde of een gelijkwaardig attest.

"DESKUNDIGE TECHNISCHE DIENST" (B1-B3) in contractueel verband, met aanleg werfreserve geldig voor 3 jaar, zowel statutair als contractueel.
Je staat o.a. in voor volgende taken : patrimoniumbeheer - onderhandelingen m.b.t. onderhoudscontracten (technieken gebouwen, brandblussers, liften,...) - procedures dossiers onteigeningen, voetwegen, rooi- en onteigeningsplannen, machtigingen waterlopen, straatnamen - subsidiedossiers beheren - toepassing wetgeving overheidsopdrachten - opvolgen en implementatie dossiers nutsmaatschappijen, kerkhofbeheer, ...

Functiebeschrijving : klik hier
Voorwaarden : HOKT- / bachelor diploma of gelijkwaardig

"DESKUNDIGE DUURZAAMHEID EN MOBILITEIT" (B1-B3) in contractueel verband, met aanleg werfreserve geldig voor 3 jaar, zowel statutair als contractueel.
Je staat o.a. in voor : het uitwerken van stedelijke klimaat- en energie initiatieven o.a. rond energiebesparing en gebruik hernieuwbare energie - voorbereiding, implementatie, evaluatie van het mobiliteitsconvenant en het mobiliteitsplan - trage wegenbeleid - verlenen van mobiliteitsadvies,...

Functiebeschrijving : klik hier
Voorwaarden : HOKT- / bachelor diploma of gelijkwaardig

"DESKUNDIGE OMGEVINGSLOKET" (B1-B3) in contractueel verband, met aanleg werfreserve geldig voor 3 jaar, zowel statutair als contractueel.
Je staat o.a. in voor de behandeling van omgevingsvergunningen, uitvoeren van terreinonderzoeken, bieden van ondersteuning bij projecten m.b.t. omgeving, organisatie & coördinatie van het recyclagepark - afval- en materialenbeheer,...

Functiebeschrijving : klik hier
Voorwaarden : HOKT- / bachelor diploma of gelijkwaardig

Solliciteren kan als volgt : verstuur tegen uiterlijk 4 september 2017 je schriftelijke kandidatuur (poststempel geldt als bewijs), samen met CV, kopie diploma en een recent uittreksel uit het strafregister aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 12 te 9600 Ronse. Kandidaturen kunnen ook afgegeven worden tegen ontvangstbewijs. Vermeld indien mogelijk een mobiel telefoonnummer en e-mail adres in je sollicitatie. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. De taalwetgeving is van toepassing.
                                              -----------------------------------------------
Le Collège des Bourgmestre et Echevins communique qu'il sera procédé au recrutement :
-d'un assistant bibliothèque (C1-C3) - avec établissement d'une réserve de recrutement pour une durée de 3 ans (à titre définitif et comme contractuel)
-d'un expert service technique (B1-B3) - comme contractuel avec établissement d'une réserve de recrutement pour une durée de 3 ans (à titre définitif et comme contractuel)
-d'un expert développement durable et mobilité (B1-B3) - comme contractuel avec établissement d'une réserve de recrutement pour une durée de 3 ans (à titre définitif et comme contractuel)
-d'un expert gestion du territoire (B1-B3) - comme contractuel avec établissement d'une réserve de recrutement pour une durée de 3 ans (à titre définitif et comme contractuel)

Les candidatures adressées au Collège des Bourgmestre et Echevins doivent être postées au plus tard le 4 septembre 2017 et accompagnées du diplôme, du CV et d'une attestation du casier judiciaire. Vous spécifiez clairement pour quelle fonction vous sollicitez. Pour tous renseignements complémentaires veuillez vous adresser au service du personnel, Hôtel de Ville, Grand-Place à Renaix - tél. 055/232.719 - 055/232.724
Remarque : toutes les formalités concernant le recrutement se font uniquement en langue Néerlandaise.

OCMW Ronse 

Er zijn momenteel geen openstaande vacatures voor het OCMW. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Laatste update 15 jun 2017

Personeelsdienst

Ann Hemberg

Stadhuis - 2e verdieping
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 719
E: personeel@ronse.be

 

Vacatures

De stad Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers. Iets voor jou?

Klik hier voor meer informatie over vacatures aan de stad.

 

Maatwerkplan Ronse

Lees het "Maatwerkplan" van de stad Ronse.

 

Ervaring telt !


Voor heel wat beroepen bestaat nu de mogelijkheid om je ervaring te bewijzen met het "Ervaringsbewijs". Ervaring telt!

 

Download

 

Organogram

Organogram van het stadsbestuur Ronse