Openstaande vacatures

Stad Ronse

Technisch Assistent / Recyclagepark (D1-D3)

Het stadsbestuur van Ronse is op zoek naar een gemotiveerde medewerker om de kwalitatieve dienstverlening in het recyclagepark verder te optimaliseren. Staat aandacht voor milieu bij jou centraal ? Dan is deze job vast iets voor jou !

Binnenkort worden selectieproeven ingericht voor de aanwerving van een Technisch Assistent / Recyclagepark (D1-D3) in contractueel verband en de aanleg van een werfreserve geldig voor de duur van 3 jaar (statutair/contractueel).

Je staat in voor de dagelijkse coördinatie van de taken in het recyclagepark. Je werkt mee aan het beheer, onderhoud en toezicht. Je oefent controle uit op de juiste sortering van het aangeboden afval en je kan veilig omspringen met klein en gevaarlijk afval. Je weet om te gaan met bezoekers en verschaft de nodige informatie over afvalstoffen, sorteren van afval en afvalpreventie.

Functiebeschrijving: klik hier

Voorwaarden:  4 jaar nuttige ervaring of diploma nuttig voor de functie.
 
Wij verwachten van jou dat je:
- kan plannen en organiseren
- praktisch aangelegd bent en zowel zelfstandig als in team kan werken
- flexibel en klantgericht bent
- verantwoordelijkheidszin hebt en respect voor timing en afspraken
- aandacht hebt voor veiligheid
- met PC kan werken en vlot tweetalig bent (NL-FR)
- bereid bent tot weekendwerk

Wij bieden jou:
- automatische periodieke loonsverhogingen
- geldelijke valorisatie tot 10 jaar rechtstreekse nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector
- extra legale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, …) en een flexibele vakantieregeling
- duurzame tewerkstelling en voortdurende vorming

Solliciteren kan als volgt:
Verstuur tegen uiterlijk 26 april 2017 je schriftelijke kandidatuur (poststempel geldt als bewijs), samen met CV, kopie diploma en een recent uittreksel uit het strafregister aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 12 te 9600 Ronse. Kandidaturen kunnen ook afgegeven worden tegen ontvangstbewijs. Vermeld indien mogelijk een mobiel telefoonnummer en e-mail adres in je sollicitatie.  Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

De taalwetgeving is van toepassing.  Naast het bekwaamheidsexamen is er tevens een taalproef voorzien.

Meer info over de examenprocedure, loonvoorwaarden, … kan je opvragen bij de Personeelsdienst van Stad Ronse, tel. 055.23.27.19 of 055.23.27.24 - e-mail: vacatures@ronse.be.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Collège des Bourgmestre et Echevins communique qu'il sera procédé au recrutement de:

1 assistant technique pour le parc à conteneur D1-D3 – M/F (comme contractuel) avec établissement d’une réserve de recrutement pour une durée de 3 ans (à titre définitif et comme contractuel)
Les candidatures adressées au Collège des Bourgmestre et Echevins doivent être postées au plus tard le 26 avril 2017. Les candidatures doivent être accompagnées du diplôme (le cas échéant), du CV et d'une attestation du casier judiciaire. Vous spécifiez clairement pour quelle fonction vous sollicitez. Pour tous renseignements complémentaires veuillez vous adresser au service du personnel, Hôtel de Ville, Grand-Place 12 à 9600 Renaix - tél. 055/23.27.19 - 055/23.27.24
Remarque: toutes les formalités concernant le recrutement se font uniquement en Néerlandais.

 

OCMW Ronse 

Er zijn momenteel geen openstaande vacatures voor het OCMW. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Laatste update 29 maa 2017

Personeelsdienst

Ann Hemberg

Stadhuis - 2e verdieping
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 719
E: personeel@ronse.be

 

Vacatures

De stad Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers. Iets voor jou?

Klik hier voor meer informatie over vacatures aan de stad.

 

Maatwerkplan Ronse

Lees het "Maatwerkplan" van de stad Ronse.

 

Ervaring telt !


Voor heel wat beroepen bestaat nu de mogelijkheid om je ervaring te bewijzen met het "Ervaringsbewijs". Ervaring telt!

 

Download

 

Organogram

Organogram van het stadsbestuur Ronse