Huwelijk / echtscheiding

Huwelijk 

De akte van aangifte van huwelijk wordt pas opgemaakt als alle nodige documenten kunnen worden voorgelegd.
Indien u geen Belg bent en/of niet in België gedomicilieerd bent, brengt u volgende documenten mee: 

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte van geboorte
  • een bewijs van identiteit
  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van de ongehuwde staat
  • eventueel een bewijs van ontbinding van het huwelijk.

 

Buitenlandse akten moeten ALTIJD gelegaliseerd zijn door de Belgische Ambassade in het land van herkomst. 
Hou er rekening mee dat het aanvragen van documenten in het buitenland heel wat tijd in beslag kan nemen. Personen van vreemde nationaliteit nemen best geruime tijd vóór het geplande huwelijk contact op met de Burgerlijke Stand.

Het huwelijk kan ten vroegste twee weken na datum van de akte van aangifte worden voltrokken.

Het huwelijk wordt voltrokken in het stadhuis.
Op vrijdagvoormiddag om 9 uur huwt men zonder ceremonie en wordt er geen huwelijkstaks betaald.
Wie op vrijdagnamiddag wenst te huwen betaalt naast de dossierkosten 80 Euro.
Op zaterdagvoormiddag bedraagt de huwelijkstaks 250 Euro.

Dienst Burgerlijke Stand,
Stadhuis - gelijkvloers
Grote Markt 12, 9600 Ronse
tel : 055/232 789
fax : 055/232 790
mail : fleenknecht@ronse.be.

 

Echtscheiding 

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt van kracht ten overstaan van derden vanaf de datum van overschrijving van het vonnis of het arrest in de registers van de Burgerlijke Stand van de huwelijksplaats.
Het verzoek tot overschrijving gebeurt door de griffie van de rechtbank waar de echtscheiding is uitgesproken en dit binnen de maand nadat het in kracht van gewijsde is gegaan.

De overschrijving gebeurt binnen de maand na ontvangst ervan door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de huwelijksplaats.

Dienst Burgerlijke Stand 
Stadhuis - gelijkvloers
Grote Markt 12, 9600 Ronse
tel : 055/232 788
fax : 055/232 790
mail : keeckhout@ronse.be.

Laatste update 16 jan 2012

Burgerzaken

Katrien Fourneau

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 787
F: 055/232 790
E: bevolking@ronse.be

 

Openingsuren Burgerzaken

Klik hier voor de openingsuren

 

Online aanvragen van documenten

Vraag online uittreksels of afschriften aan van documenten bij de dienst bevolking en burgelijke stand. 

 

Uittreksel strafregister

Vraag via dit webformulier online een uittreksel aan uit het strafregister ("getuigschrift van goed gedrag en zeden")

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Download