Interne Milieuzorg

Net als de gewone, private bedrijven draagt ook het stadsbestuur verantwoordelijkheid ten aanzien van het leefmilieu. Het stadsbestuur van Ronse is er zich van bewust dat alle beleidsbeslissingen, activiteiten en werkzaamheden van haar diensten rechtstreeks of onrechtstreeks milieueffecten teweegbrengen.

Daarom startte de milieudienst met een aantal initiatieven die de werking van de stad als organisatie milieuvriendelijker en duurzamer maken. Het stadsbestuur vervult immers een belangrijke voorbeeldfunctie naar de burgers toe en hoopt door zijn eigen werking milieuvriendelijker en duurzamer te maken ook burgers er toe aan te zetten om milieuvriendelijker en duurzamer te gaan denken en leven. Zo nam op 5 januari 2004 het stadsbestuur Ronse een duurzaamheidsambtenaar in dienst die mee instaat voor de interne milieuzorg (IMZ) binnen de stedelijke diensten.

Enkele concrete IMZ-acties zijn :

 • milieuvriendelijke schoonmaakproducten: In 2004 werd een inventaris opgemaakt van
       het gebruik van schoonmaakproducten voor de schoonmaak en het onderhoud van
       de stadsgebouwen. Uit deze inventaris kwam oa naar voor dat er grote hoeveelheden
       bleekwater werden gebruikt.
       Na opmaak van deze inventaris werd informatie verzameld over milieuvriendelijke
       schoonmaakproducten en werd overleg gepleegd met verschillende leveranciers,
       de aankoopdienst en het poetspersoneel. Bij de bestelling van de schoonmaakproducten
       in 2005 werden reeds voor een aantal schoonmaakproducten milieuvriendelijke criteria
       opgenomen. Zo werd bleekwater vervangen door een meer milieuvriendelijk
       ontsmettingsmiddel op basis van zuurstof (waterstofperoxide) en werd er ook reeds
       gewerkt met een milieuvriendelijke sanitairreiniger en vloerreiniger. Ook het gebruik
       van microvezeldoekjes en dweilen vond toen zijn ingang.
       Sinds 2006 wordt ook voor de andere standaardschoonmaakmiddelen zoals wc-reiniger,
       allesreiniger, glasreiniger, vloeibaar schuurmiddel en handafwasmiddel gekozen worden
       voor milieuvriendelijke producten. Via stockbeheer en het gebruik van doseersystemen
       worden de gebruikte hoeveelheden opgevolgd en waar mogelijk verminderd.
 • gebruik van milieuvriendelijk papier: sinds eind 2006 wordt enkel nog 100% gerecycleerd
       A4-papier aangekocht.
 • aankoop fairtrade koffie: sinds 2011 kopen het stadsbestuur en OCMW voor al hun diensten
       fairtrade koffie aan.
 • selectieve afvalinzameling stadsdiensten:  het afval dat de stad zelf produceert, wordt
       selectief ingezameld. Voor het stadspersoneel gelden dezelfde regels als voor de
       inwoners van Ronse. Papier, karton, glas, PMD, lege inktcartridges, batterijen en
       andere KGA en restafval worden selectief ingezameld. Om deze inzameling mogelijk
       te maken werden verschillende containers, papiermandjes en vuilnisemmers verspreid
       om zo tot een comfortabel systeem te komen voor de poetsvrouwen en het stadspersoneel.
 • gebruik van FSC-hout
 • pesticidenreductie
 • acties betreffende mobiliteit: om milieuvriendelijk verplaatsingsgedrag te stimuleren, heeft
       elk personeelslid recht op een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer en is er een
       tussenkomst voor een trein of busabonnement. Er werd ook een dienstfiets aangekocht
       die gebruikt wordt voor kleine verplaatsingen binnen het stadscentrum. In 2005 werden
       3 parkeerautomaten op zonne-energie geplaatst op de Grote Markt en 8 in de
       centrumstraten. Sinds 2009 wordt in  het verlengde van de actie 'Stad op wieltjes'
       een stap- en trapactie georganiseerd om alle stadspersoneel te sensibiliseren om
       duurzaam naar het werk te komen: wie in mei en juni te voet, met de fiets of het
       openbaar vervoer naar het werk kwam kan stempels verzamelen. Onder de volle
       spaarkaarten worden 2 cadeaucheques Ronse van elk €50 verloot. In 2010 kocht het
       stadsbestuur vier elektrische scooters aan die verhuurd worden via de dienst Toerisme. 
       Sinds september 2011 heeft het stadsbestuur ook een elektrische bestelwagen 
       voor de stedelijke werkplaatsen. Daarmee zet het stadsbestuur een volgende stap in de
       vergroening van haar wagenpark. De elektrische voertuigen hebben verschillende voordelen:
       ze zijn energiezuinig, stoten geen uitlaatgassen uit en zijn ook heel 'stil'.
       Ze kunnen heel eenvoudig opgeladen worden in het stopcontact met de groene stroom
       die het stadsbestuur sinds begin 2009 aankoopt. De aankoop van de elektrische voertuigen
       werd financieel ondersteund door de Vlaamse Overheid.

Laatste update 10 jun 2014

Mobiliteit & Duurzaamheid

Nele Defoer

Stadhuis
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 776
E: duurzaamheid@ronse.be
E: mobiliteit@ronse.be