Bouwen en verbouwen

Ben je ook geboren met een baksteen in je maag? Wil je je baksteendromen waar maken? Of het nu gaat om het oprichten van een nieuwbouw of het verbouwen van een bestaande woning, je zal sowieso rekening moeten houden met een aantal zaken.

Nieuwbouw

Ronse heeft nog heel wat percelen, die gelegen zijn binnen het woongebied en die kunnen worden ontwikkeld met het oog op woningbouw. Bij de aankoop van zo'n perceel bouwgrond informeer je je best vooraf wat de mogelijkheden zijn.
Na de aankoop van de grond kan de zoektocht naar een architect beginnen. Het moet uiteraard 'klikken' tussen jou als bouwheer en je architect, maar even belangrijk zijn de referenties die hij/zij kan voorleggen. Ga in ieder geval niet over één nacht ijs in de keuze van je ontwerper!
De architecten die in Ronse actief zijn vind je hier.

Je architect staat in voor het opmaken van een ontwerp naar jouw wensen, voor het indienen en de opvolging van je aanvraag om stedenbouwkundige vergunning bij de dienst stedenbouw en voor het toezicht en de begeleiding tijdens het bouwproces zelf.
Voor meer inlichtingen aangaande je rechten en plichten in de samenwerking met je architect kan je terecht bij de Orde van Architecten. Je kan eveneens de brochure terzake downloaden via de rubriek 'Download' in de rechterkolom van deze pagina.

 

Verbouwen van een bestaande woning

Het is niet voor iedereen weggelegd om een nieuwbouwwoning te kunnen oprichten. Dat hoeft ook niet! Tenslotte zijn er in Ronse voldoende woningen beschikbaar, zodat je wellicht ergens je droomhuis zal vinden.

Soms zijn er een aantal verbouwingswerken noodzakelijk vooraleer een aangekochte woning voldoet aan je stoutste dromen. In vele gevallen is voor de vooropgestelde verbouwings- of uitbreidingswerken een stedenbouwkundige vergunning nodig, al dan niet met de medewerking van een architect.

Het is goed om weten dat er voor verbouwingswerken heel wat premies voorhanden zijn. Vanuit het Vlaams Gewest heb je bijvoorbeeld de renovatiepremie, de verbeterings- en aanpassingspremie, de fiscale tegemoetkoming in het kader van energiebesparende maatregelen,... Ook vanuit de provincie Oost-Vlaanderen en vanuit de stad zelf worden premies verleend. Voor energiebesparende maatregelen in een woning zijn trouwens nog tegemoetkomingen van de sector van de distributiebeheerders. In bepaalde gevallen zijn deze tegemoetkomingen zelfs cumuleerbaar.

Op www.premiezoeker.be kom je meer te weten over heel wat premies waar je recht op hebt.

 

Uw droomhuis? Begin met bouwadvies

Wil je bouwen of verbouwen? Wilt je meer weten over isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie of materialen? Maak dan nu een afspraak voor bouwadvies.
Wat is bouwadvies?
In een persoonlijk gesprek overloopt de adviseur de mogelijkheden voor jouw bouw- of verbouwplannen. Je keert terug met een oplossing op maat en concrete antwoorden op je vragen.
 persoonlijk en op maat
 kwalitatief, helder en duidelijk
 zowel nieuwbouw, als kleine verbouwingen of aanpassingen
Hoe maak ik een afspraak?
Surf naar www.oost-vlaanderen.be/bouwadvies en vul digitaal je aanvraag in. De adviseurs nemen zo snel mogelijk contact met je op om een afspraak te maken.
Je kan advies krijgen in Ronse bij het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen nv., Veemarkt 27 - 9600 Ronse  op woensdagnamiddag 3 februari en 17 februari telkens om 13u. en 14.30u.  Het bouwadvies wordt gratis  aangeboden door de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met stadsbestuur Ronse.
Voor beknopte vragen of meer info over het bouwadvies, kan je terecht bij het Steunpunt duurzaam wonen en bouwen van de provincie Oost-Vlaanderen (09/267.78.07 of dubo@oost-vlaanderen.be)

Selectief slopen

Renovatie zit al een tijdje in de lift. Het kan ook alleen maar worden aangemoedigd dat we onze oude woningen hergebruiken. Zo moet immers geen vrije ruimte worden aangesneden voor de bouw van nieuwe woningen. Maar er is ook een keerzijde aan deze medaille, want bij afbraak of renovatie van gebouwen komt heel wat puin vrij.

In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Deze enorme hoeveelheid bedraagt maar liefst drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen.

Daarom is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk verontreinigend bouw- en sloopafval naar een stortplaats moet worden afgevoerd.

Selectief slopen is de boodschap

Bij selectief slopen moeten eerst de gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende materialen, verwijderd worden. Het is sterk aanbevolen om hiervoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars.
Verder worden ook de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout, kunststoffen, enz., beter afzonderlijk ingezameld.

Bij afbraakwerken plaats je dus best containers voor de verschillende fracties. Is dit niet mogelijk wegens b.v. plaatsgebrek (renovatie kleine rijwoning) zorg dan dat op zijn minst de steenfractie, het gevaarlijk afval en een restfractie voor verdere sortering afzonderlijk worden gehouden. Dit is meestal ook de goedkoopste oplossing.
Door selectief te slopen ontstaan zuivere stromen die maximaal benut kunnen worden door ze te recycleren en opnieuw te gebruiken.

Vooral bij grotere verbouwingen waarbij een bouwvergunning vereist is, biedt het selectieve slopen ook een duidelijke financiële meerwaarde. Ook bij werken waarbij een aanzienlijke hoeveelheid steenpuin vrijkomt, zoals het heraanleggen van een oprit of terras, houdt men de steenfractie best apart. Een container zuiver steenpuin is immers eenvoudiger te verwerken en kost een stuk minder dan het verwerken van een container gemengd afval.

Brochure 'Milieuwegwijs voor de algemene en ruwbouwaannemer'

Ook als particulier kan je je steentje bijdragen

Ook als je kleine verbouwingen zelf uitvoert, b.v. de renovatie van je badkamer) kan je met de verschillende fracties terecht op het recyclagepark.

Nieuwe bouwstof

In een verwerkingsinstallatie wordt het puin in een breekinstallatie verkleind en afgezeefd. Het eindproduct zijn puingranulaten die een alternatief zijn voor grind. Ze worden vaak gebruikt in de wegenbouw als fundering voor het wegdek, maar zijn ook geschikt voor de aanmaak van allerlei betonproducten of gestabiliseerd zand.

 

Signalisatievergunning voor werken en verkeersbelemmering

Wil je een container of een stelling plaatsen op de openbare weg of wil je een parkeerverbod wegens verhuis, dan heb je een vergunning nodig. Meer info over een signalisatievergunning vind je hier.

 

Huisnummers

Laatste update 16 sep 2016

Wonen & Bouwen

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 770
E: wonen-bouwen@ronse.be 

Openingsuren
Ma. - Vr. : 08.30 - 12.00 u.
Wo. ook : 13.30 - 16.00 u.
(niet in juli & augustus)

 

Woonwinkel

Klik hier voor meer informatie over de Woonwinkel

 

Online aanvragen vastgoedinformatie

Vraag online informatie over bestaande plannen, vergunningen, bouwinbreuken etc. van een perceel grond.

 

Omgevingsloket


Dien hier online je digitale bouwaanvraag in.

 

Premies "Wonen"

Een overzicht van alle premies bij thema's zoals "wonen", "milieu" en "water".

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Geoloket.Ronse


Klik door naar Geoloket.Ronse

 

Download