Dieren

 

Wat vind je in deze rubriek over dieren?

 

 

Algemene info Vlaanderen:  

http://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu#dieren

 

Zwerfkatten

Zwerfkatten kunnen aanleiding geven tot problemen en hinder: ze laten uitwerpselen achter, katers sproeien, er is veel kattengejank, er zijn vechtpartijen met tamme katten, deuren of ramen kunnen niet meer open omdat de katten binnen komen… 

Deze dieren kunnen niet naar een asiel; ze zijn te wild en kunnen niet meer tam gemaakt worden. Sterilisatie van katten en castratie van katers is de enige efficiënte en diervriendelijke oplossing om het probleem van zwerfkatten aan te pakken.

Hoe werkt het zwerfkattenproject?

Het stadsbestuur heeft voor het zwerfkattenproject een overeenkomst met RATO vzw. Als er een probleem van zwerfkatten gemeld wordt, wordt de persoon in kwestie gecontacteerd door de medewerkers van RATO. Gedurende 2 nachten wordt in de tuinen van de mensen die willen meewerken een vangkooi gezet. 's Anderendaags komen de medewerkers van RATO de kooien controleren. De gevangen katten - als het zwerfkatten zijn - worden naar de dierenarts gebracht. De gevangen dieren worden door de dierenarts onderzocht. Als ze gezond zijn worden ze gesteriliseerd of gecastreerd. Ze krijgen een knip in het oor; zo zijn ze makkelijk herkenbaar. Dieren die te ziek zijn krijgen een spuitje. Over de beslissing van de dierenarts wordt niet gediscussieerd.

Behandelde katten worden terug vrijgelaten in de buurt waar ze werden gevangen. Dit heeft een reden: als een kat wordt weggehaald uit een buurt, komt haar plaats vrij. Die zal snel ingenomen worden door een andere kat, die van ergens anders komt. Of door een nieuwe jonge kat die een plaats zoekt. Hoogstwaarschijnlijk zal dit een zwerfkat zijn die nog niet behandeld is, die ziektes kan overbrengen, die kan jongen… Het is beter dat de beschikbare plaats ingenomen wordt door een behandelde kat dan dat je nieuwe katten van ergens anders aantrekt. Katten zullen er altijd zijn en zijn ook nodig; ze moeten ratten en muizen vangen. Of nesten van stadsduiven roven…

Als je zelf een huiskat hebt, doe haar of hem dan een bandje om, zodat de medewerkers van RATO kunnen zien dat er een tamme kat in de kooi geraakt is.

Zijn er in je buurt zwerfkatten en wil je ze laten vangen, mail dan naar: info@ronse.be 
In 2017 zijn er 6 vangcampagnes: in februari, maart, april, juni, september en november.

  
Terug

Huiskatten

 

Vanaf 1 november 2017 moeten alle katten geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd zijn. Dit bekent dat alle katten dan, voor de leeftijd van 12 weken en in elk geval voor verhandeling, geïdentificeerd zijn en geregistreerd moeten  worden in de centrale databank CatID.
Onder verhandelen wordt ook het 'gratis weggeven' verstaan.  Bij verhandelen is er tevens de verplichte sterilisatie / castratie.

Als je kat op 1 november ouder is dan 12 weken, moet ze wettelijk gezien niet geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Voor het dier en voor jou, is het natuurlijk beter als ze wel gechipt en geregistreerd is. Als ze verloren zou lopen, wordt ze sneller terug herenigd met jou.

Mijn kat is al geregistreerd. Moet dit nu opnieuw?

Nee, als je kat al geregistreerd was moet je ze niet opnieuw in CatID registreren.

 

Meer informatie: CatID via www.huisdierinfo.be

Terug

Gevonden en verloren dieren.

Gevonden honden en tamme katten worden kort (max. 24u.) opgevangen in de stedelijke werkplaatsen. Voor meer informatie over gevonden en verloren dieren kan je hier terecht.

Terug

Schadelijke dieren

Bruine rat

Bruine ratten veroorzaken schade (vraatschade aan gewassen, knaagschade aan kabels...) en kunnen ziekten overbrengen.  Iedereen is verplicht om op eigen terrein de bruine rat te bestrijden. Zodra je merkt dat er ratten zitten, moet je ingrijpen! De beste manier om ze te bestrijden is PREVENTIE: voorkomen dat er voedsel, beschutting, water aangeboden wordt. De bruine rat kan met mechanische middelen (klemmen, vangkooien) gevangen worden. Maar het beestje is intelligent en wantrouwig; vangen is niet zo simpel. Daarom wordt de bruine rat vaak bestreden worden met chemische bestrijdingsmiddelen: "rattenvergif" . Scherm deze bestrijdingsmiddelen af voor andere dieren en kinderen en plaats ze op de duidelijke rattensporen. Volg ook altijd goed de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Lees meer over de bestrijding van de bruine rat.

Muskusrat

De muskusrat is een knaagdier dat aan water gebonden is. Je vindt het dier voornamelijk langs stromend water met begroeide omgeving, maar je kunt hem ook in maïsvelden opmerken. Muskusratten zijn zeer goede zwemmers. Ze maken nesten in oevers van rivieren, in dijken en in zelf gebouwde winterhutten. Precies door die graafwerkzaamheden brengen muskusratten grote schade toe aan dijken en grachten. Ze eten vooral verse plantendelen, en daardoor kan er aanzienlijke vraatschade zijn. Daarom moeten muskusratten bestreden worden.
Het is verboden om muskusratten met gif te bestrijden. De rattenbestrijder gaat op zoek naar haarden van muskusratten door alle waterlopen af te speuren naar sporen. Bij een haard of in de buurt er van plaatst hij klemmen of fuiken. Elk bestrijdingsmiddel wordt met zorg geplaatst zodat nevenvangsten worden vermeden. Het zijn de waterlopenbeheerders die de bestrijding, afhankelijk van de categorie van de waterloop, al dan niet in samenspraak organiseren. Het provinciebestuur coördineert en ondersteunt de gemeentelijke muskusrattenbestrijding en subsidieert de mechanische bestrijdingsmiddelen.

Voor de bestrijding van ratten heeft het stadsbestuur een overeenkomst met RATO vzw.

Als je een rat opmerkt, meld je dit best zo snel mogelijk aan het stadsbestuur via info@ronse.be of  055 23 27 11. Samen wordt dan bekeken wanneer RATO langs kan komen of word je geholpen met rattenvergif om het probleem zelf te bestrijden. 

 

Meer info: Provincie Oost-Vlaanderen - Dienst Landbouw en Platteland - rattenbestrijding
Gouvernementstraat 1 - 9000 Gent - tel. 09/267 86 69 
rattenbestrijding@oost-vlaanderen.be - vzw Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen 

Terug

Steenmarter 

De steenmarter komt in België vandaag veel meer voor dan vroeger, waardoor hij alsmaar vaker in de buurt van mensen vertoeft. De dieren zijn erg schattig maar kunnen ook schade veroorzaken in je huis, tuin of auto. Gelukkig bestaan er allerlei manieren om die schade te voorkomen.

Lees meer op www.steenmarter.be

Als je denkt dat er een steenmarter in je huis zit, kun je dit melden via info@ronse.be. Als je dit wilt, kan iemand van RATO langs komen om na te gaan of het om een steenmarter gaat of om een ander dier.

Terug

Vossen  

Vossen eten wat het makkelijkst te vinden of te vangen is. Slaagt een vos er in een kippenren binnen te dringen, dan wordt zijn jachtinstinct – door de paniekerige dieren die niet kunnen wegvluchten – zo geprikkeld dat hij meer dieren doodt dan hij kan opeten. Deze slachtpartijen leiden er toe dat de vos op weinig sympathie kan rekenen.

Wees slimmer dan de vos en hou je kippenren vosvrij!

De meest eenvoudige oplossingen zijn vaak het meest doeltreffend:
• Vossen zijn overwegend nachtdieren, je kippen ’s nachts onderbrengen in een goed afgesloten nachthok met een vaste bodem kan veel schade voorkomen. Tegenwoordig bestaan er zelfs deurtjes die automatisch sluiten wanneer het donker wordt.
• Span een net boven je kippenren.

100% vossenvrij
Wil je er echt zeker van zijn dat de vos niet tot bij jouw geliefd pluimvee komt, hou dan rekening met volgende principes:
• Zorg voor een omheining van minimaal 180 cm hoog en plooi de bovenste 40 cm  van de draad naar buiten in een hoek van 30°. Of plaats een stroomdraad aan de buitenzijde op een hoogte van 20 cm en 110 cm.
• Voorzie een maasgrootte van 3 x 3 cm, onderaan kan je eventueel een kleinere maaswijdte gebruiken.
• Gebruik stevig stevig gaas (minimum 1,5 mm dik), daar bijten vossen en marters niet door.
• Bevestig de draad aan de buitenzijde van de palen en span hem strak aan.
• Leg rondom de buitenzijde van de omheining een rij tegels.

Meer informatie:
Meer gedetailleerde informatie vind je in de brochure ‘Slimmer dan de vos’: www.natuurpunt.be/vos

Download: poster kippenren

Schade door vossen kan je melden via het meldpunt van de Hubertus Vereniging Vlaanderen, via dit formulier .

 Terug 

Registratie van dieren

De meeste viervoeters moeten geregistreerd en geïdentificeerd zijn.
Meer info:

http://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu#dieren

Terug

Handel in dieren

Het kweken en verhandelen van dieren is geregeld door de wetgeving Dierenwelzijn. Ga naar http://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu#dieren voor meer info.

Terug

Slachten van dieren

Europese en Belgische maatregelen moeten het slachten en doden van dieren in goede banen leiden.
Slachthuizen moeten voldoen aan bepaalde vereisten.
Eigenaars mogen varkens, schapen, geiten en tweehoevig gekweekt wild ook buiten het slachthuis slachten en doden. De dieren moeten dan wel tevoren bedwelmd worden en het vlees moet voor eigen consumptie bedoeld zijn. Je moet een slachtbewijs aanvragen op de milieudienst. Breng alle gegevens van het dier mee (beslagnummer, identificatienummer enz). Om een slachtbewijs te kunnen krijgen, moet je opgeven van waar het dier komt!
Religieus geïnspireerde slachtingen van runderen, schapen en geiten mogen alleen worden uitgevoerd in een openbaar of een particulier slachthuis of erkende instellingen.
Als je een dier wil slachten, moet je je éénmalig laten registreren op de milieudienst. Als je dan een dier wil slachten in het slachthuis, moet je geen slachtbewijs meer afhalen in het stadhuis, maar wordt alles geregeld in het slachthuis (op voorwaarde dus dat je geregistreerd bent en je registratienummer meeneemt naar het slachthuis).

 http://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu#dieren

http://www.belgium.be/nl/leefmilieu/biodiversiteit_en_natuur/dierenwelzijn/landbouwdieren/

Terug

Dode dieren

Als je huisdier overleden is, kan je dierenarts je zeker helpen met goede raad! 
Er is een verschil tussen gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren. Gezelschapsdieren worden in of rond het huis gehouden voor het plezier. Dat zijn honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièrevogels, duiven en vissen.  Ook konijnen en pluimvee worden beschouwd als gezelschapsdieren zolang er geen commerciële opbrengst is aan verbonden.

 landbouwhuisdieren

runderen, schapen, geiten en dwerggeiten, varkens,
hangbuikzwijnen en herten
konijnen en pluimvee voor commerciële doeleinden

 gezelschapsdieren honden, katten, knaagdieren, konijnen, vissen,
kooi- en volièrevogels, duiven, kippen, kalkoen,
kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen en fazanten

Een dood landbouwhuisdier moet opgehaald worden door een erkende ophaler. Kijk op www.rendac.be (het "vilbeluik") voor meer info of op  http://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu#dieren
Ook als het gaat om een gestorven gezelschapsdier van meer dan 10 kg, moet je een erkende ophaler contacteren. Je dierenarts kan je misschien ook helpen. Een gezelschapsdier van minder dan 10 kg mag in principe in de tuin begraven worden, maar je moet met heel wat rekening houden. 

Terug

Dierenwelzijn - dierenbescherming

Als je dieren houdt, ben je verantwoordelijk voor deze dieren. Het zijn levende wezens, die naargelang de diersoort en het ras bijzondere behoeften hebben. Dieren moet je goed verzorgen!  
Meer info over dierenwelzijn op  http://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu#dieren
Meer info over zoogdierenbescherming kan je terugvinden op www.zoogdierenbescherming.org: de website is een portaalsite of wegwijzer naar diverse kennisbronnen over zoogdierenbescherming op het internet.

Terug

Dieren in de zomer en de winter  

Bij extreem koude en slechte weersomstandigheden zoals hevige sneeuw- of regenval moeten dieren voldoende beschutting en vers voeder en water krijgen.

Dieren die permanent buiten staan moeten altijd een droog schuilhok hebben, waar ze eventueel kunnen gaan neerliggen. Als je geen beschutting kunt voorzien, moet je de dieren bij slechte weersomstandigheden tijdig binnenhalen of verplaatsen naar een meer geschikte locatie.
Niet alle dieren hebben even veel last van kou. Runderen en paarden bijvoorbeeld kunnen goed tegen droge kou. Als het gaat regenen, sneeuwen en waaien, dan moeten ook runderen en paarden beschutting krijgen.
Schapen en geiten hebben sneller last van de kou (al zou je dat niet verwachten van een dier met een wollen vacht). Bij extreem lage temperaturen of zeer slecht weer kun je deze dieren best op stal zetten.

In de winter is er niet genoeg gras op de weide. Daarom moeten de dieren bijgevoederd worden. De dieren moeten ook altijd voldoende water hebben!

In de zomer moeten dieren in de weide beschutting tegen de zon krijgen. Voorzie ook voldoende en vers water, en voeder bij als het nodig is.  

Meer info: http://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu#dieren

Terug

 

Laatste update 14 nov 2017