Milieuraad Ronse

Taken van de milieuraad

1) De milieuraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.  In een afsprakennota tussen de milieuraad en het gemeentebestuur wordt vastgelegd over welke onderwerpen het gemeentebestuur in ieder geval het advies van de milieuraad vraagt.

2) De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu-en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.

  

Milieuprijs 't Blauw Kouskie

De stedelijke Milieuraad van Ronse heeft naast een adviserende taak ook een sensibiliserende taak rond milieu en natuur. Vele mensen doen op hun eigen manier iets positiefs voor het milieu en de natuur. De Milieuraad wil dergelijke initiatieven en concepten aanmoedigen en bekendmaken. Daarom heeft de Milieuraad in 2016 een milieuprijs in het leven geroepen : 't Blauw Kouskie.

De Milieuraad wil met dit initiatief het bewustzijn van de bevolking in haar stad op het vlak van milieu, natuur en landschapszorg aanmoedigen en nieuwe concrete concepten, ideeën, ... inzake de bescherming van het milieu en/of de natuur in de kijker zetten.

Meer informatie over de milieuprijs 't Blauw Kouskie.

 

Samenstelling Milieuraad  

Voorzitter : Debyttere Yves - yves.debyttere@telenet.be - 0497/57 21 71

Secretaris : Van Lierde Anja - milieu@ronse.be - 055/23 27 11

Bevoegde schepen : Stockman Wouter - wouter.stockman@ronse.be - 055/23 27 11

Stemgerechtigde leden :

Alexander Patrick
Moreaux Philippe
Deschaumes Jean-Paul
Ronsse François
Braeckevelt Thierry
Audoore Claudine
Verroken Dirk
Glibert Jo
Vanovertveldt Ringo
Tassyns Jeannine
Werbrouck Roland
Beirnaert Patrick
Van Driessche Astrid
Decubber Chantal
Drieghe Roland
Bruyland Marc
Dedeken Martine 
Ryckbosch Patrick 
Belet Karolien
Verkest Noël 
Vanderstraeten Adrien
De Schrijver Marcel 
Van Cauwenberghe Jan 
De Groote Carine
Engels Luc 
Vander Stichelen Els
Hantson Alain 
Denecker Marie-Christine.
Debyttere Yves
Baecke Erik
Laurier Erwin

Niet stemgerechtigde leden :

Stockman Wouter
Van Lierde Anja
Stockman Isabelle
Dutranoit Patrice
Haelters Koen
Stockman Jean-Pierre
Provost Anne-sophie
Courtin Marie-Laurence
Vandenbossche Frederik
Vanhoutte Brigitte
Deschaumes Dirk
Tack Erik

Laatste update 15 feb 2017