Meldpunt wegen

Weg moet hersteld? Zo gemeld!

In 2009 lanceerde het Agentschap Wegen en Verkeer het nieuwe ‘Meldpunt Wegen'. Via de website www.meldpuntwegen.be  kunnen weggebruikers gebreken aan de weginfrastructuur melden.

Vlaanderen telt meer dan 62.000 kilometer wegen, die onderhouden worden door verschillende instanties. Deze instanties voeren op regelmatige basis controles uit om gebreken aan de weg op te merken en te herstellen, maar uiteraard kunnen de wegentoezichters niet overal tegelijk zijn. Weggebruikers zijn zeer goed geplaatst om gebreken aan de weg op te merken en te melden, maar vaak weten zij niet waar of bij wie ze terecht kunnen. Daarom richtte het Agentschap Wegen en Verkeer het ‘Meldpunt Wegen' op.

Via deze gebruiksvriendelijke website kunnen weggebruikers gebreken of gevaarlijke situaties aan de weg melden. De website maakt gebruik van een gigantische databank met meer dan 80.000 wegen. Elke weg is gelinkt aan een bevoegde instantie, zodat de melding altijd bij de juiste persoon terecht komt. In slechts vier eenvoudige stappen wordt een melding geregistreerd.

Wat kan je melden?

Weggebruikers kunnen bij het ‘Meldpunt Wegen' terecht met meldingen over alle wegen in Vlaanderen, zowel gewest - en autosnelwegen als gemeentewegen. Niet enkel meldingen over de toestand van de weg, zoals gaten, verzakkingen en scheuren worden opgevolgd. Ook met meldingen over hindernissen op de weg (zoals glasresten of zwerfvuil), problemen met signalisatie (bijvoorbeeld beschadigde verkeersborden, vervaagde wegmarkeringen, slecht werkende of defecte verkeerslichten), problemen met de openbare verlichting en de beplanting (zoals overhangende takken) kunnen weggebruikers bij het ‘Meldpunt Wegen' terecht. Gebreken aan het voetpad, zoals verzakkingen, losliggende tegels of putten, kunnen ook via www.meldpuntwegen.be worden doorgegeven. Bij het inbrengen van een melding over een fietspad wordt automatisch doorverwezen naar het Meldpunt Fietspaden (www.meldpuntfietspaden.be).

Zodra een melding is geregistreerd, wordt ze automatisch doorgestuurd naar de bevoegde wegbeheerder. De melder krijgt hiervan een ontvangstbericht. De gegevens worden permanent up-to-date gehouden en de bevoegde wegbeheerder ziet er op toe dat de melder steeds een reactie krijgt op uw melding.

Laatste update 16 jul 2010

Mobiliteit & Duurzaamheid

Nele Defoer

Stadhuis
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 776
E: duurzaamheid@ronse.be
E: mobiliteit@ronse.be


 

 

Meldpunt wegen

Weg moet hersteld? 

Via de website
www.meldpuntwegen.be kan
je gebreken aan de
weginfrastructuur melden.

Lees meer...