Signalisatievergunning voor werken en verkeersbelemmeringen

Voor signalisatievergunningen kan je terecht bij het gemeentebestuur. (Niet langer de lokale politie.)

Signalisatievergunning

Werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg moeten worden aangeduid conform de wegcode. De verantwoordelijke uitvoerder van de werken moet hiervoor een signalisatievergunning hebben en eventueel vrijstelling van de blauwe zone of aannemerskaart voor werken in de betalende zone. Wil je een container of een stelling plaatsen op de openbare weg of wil je een parkeerverbod wegens verhuis, dan heb je een vergunning nodig.
Een aanvraag hiervoor dien je in ten minste 7 werkdagen vóór het begin van de werken  bij de dienst Mobiliteit en Duurzaamheid (tel. 055/23 27 53 of via e-mail: signalisatie@ronse.be.
Heb je zelf geen signalisatiemateriaal, dan kan je dit ontlenen bij de Technische Dienst op het Stadhuis (tel. 055 23 27 58 of via mail: td@ronse.be). Verkeersborden kan  je (mits waarborg) aanvragen bij de Technische dienst op het Stadhuis en afhalen bij de Werkplaatsen (Leuzesteenweg). Jouw aanvraag hiervoor bevat een beschrijving van de lengte en de breedte van de plaats die je wilt innemen op de openbare weg (trottoir, parkeerstrook, fietspad, rijbaan of andere).

Je kan de aanvraagformulieren hier downloaden, digitaal invullen en doormailen naar signalisatie@ronse.be.

Aanvraagformulier particulieren

Aanvraagformulier grote werken

Meer info?
Dienst Mobiliteit en Duurzaamheid
Tel. 055/23 27 53
signalisatie@ronse.be

 

Werken aan openbaar domein

Voor werken aan het openbaar domein zelf (vb. maken van put in het voetpad voor aansluiting nutsleiding)  heb je een vergunning of toelating nodig. Die kan je bekomen bij Katleen Terras bij de technische dienst (tel. 055/23 27 59 of per mail: katleen.terras@ronse.be) .

 

Laatste update 13 jul 2017

Mobiliteit & Duurzaamheid

Nele Defoer

Stadhuis
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 776
E: duurzaamheid@ronse.be
E: mobiliteit@ronse.be


 

 

Meldpunt wegen

Weg moet hersteld? 

Via de website
www.meldpuntwegen.be kan
je gebreken aan de
weginfrastructuur melden.

Lees meer...