Infosessie De Vrijheid : plannen fase 2

Dinsdag 7 maart - 19.30 uur 
De Brouwerij - Priestersstraat

Het stadsbestuur van Ronse heeft van de heraanleg van het historisch centrum van de stad, bekend onder de naam De Vrijheid, een prioriteit gemaakt. Dit gebied heeft door de centrale ligging en de grote erfgoedwaarde een bijzonder potentieel. Je leest hier meer over één van de grootste stadsvernieuwingsprojecten van de stad.

Dinsdag 7 maart stelt het stadsbestuur de plannen voor van fase 2 van dit project. Iedereen is welkom om 19.30 uur in De Brouwerij (Priestersstraat) voor een gedetailleerde uitleg en een drankje nadien.

Terwijl er hard gewerkt wordt aan de realisatie van de nieuwe randparking Familia, werd er een ontwerp uitgetekend voor de heraanleg van het stuk tussen het Rooseveltplein en het Kaatstsspelplein. Het nieuwe ontwerp met de plannen voor de Kleine Markt, het Sint-Martensplein en het Albertpark geeft vorm aan het hart van De Vrijheid. Parallel heeft de stad ook werk gemaakt van een ruimtelijk uitvoeringsplan dat bepaalt welke verbouwingen er in de toekomst toegestaan zijn. Op die manier wenst de stad de relatie tussen de publieke ruimte en de private woongevels zo sterk mogelijk te houden.

Beide plannen werden de voorbije weken voorgelegd aan de bewoners en diverse gebruikers. Op basis van de reacties werden deze verder verfijnd. Het resultaat van dit alles kan u voor het eerst ontdekken op dinsdag 7 maart om 19.30 u. in De Brouwerij, Priestersstraat 13 te Ronse. Daar worden de plannen voor dit bijzonder stukje Ronse haarfijn uitgelegd om daarna te klinken op de mooie toekomst van De Vrijheid.

Wat : Infosessie De Vrijheid (plannen fase 2)
Waar : De Brouwerij, Priestersstraat 13, 9600 Ronse
Wanneer : dinsdag 7 maart 2017 om 19.30 u.

Meer informatie : Julien Vandenhoucke - Diensthoofd Projecten - projecten@ronse.be - 055 23 27 25

Laatste update 13 maa 2017

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA