Omgevingsloket

Omgevingsvergunning: geleidelijk ingevoerd vanaf 23/02/2017

Donderdag 23 februari 2017 was een belangrijke dag voor iedereen die in Vlaanderen met bouwvergunningen of milieuvergunningen te maken heeft. Vanaf die datum trad de regelgeving van de omgevingsvergunning in werking.
De stad Ronse heeft - net zoals 98% van de Vlaamse gemeenten - uitstel moeten vragen tot 1 juni 2017.
Gemeenten kunnen maar instappen in de omgevingsvergunning als zij beschikken over een performant dossierbehandelingssysteem dat rechtstreeks kan communiceren met het Vlaamse gegevensuitwisselplatform 'Omgevingsloket'. Omdat deze uitwisseling nog niet op punt staat, was de stad Ronse technisch genoodzaakt om te kiezen voor een latere invoerdatum. 

Ondanks het uitstel zijn enkele zaken toch al gewijzigd :

1. Voor de projecten waarvoor de vergunning bij de provincie of de Vlaamse overheid wordt ingediend (bv. klasse 1-milieudossiers), trad de omgevingsvergunning op 23 februari in werking. 

2. Voor de bevoegdheidsverdeling geldt al de nieuwe indelingslijst.
Bekijk hier de indelingslijst hinderlijke inrichtingen

3. Aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning waarbij een architect nodig is, moeten vanaf 23 februari digitaal ingediend worden.  De stad werkt de aanvraag vervolgens op digitale wijze af.
Aanvragen  voor een milieu- of verkavelingsvergunning die bij de stad worden ingediend verlopen wel nog op papier.

4. Milieuvergunningen aangevraagd voor en verleend na 23 februari, kunnen al van onbepaalde duur zijn (art. 387, al. 3 omgevingsvergunningsdecreet)
Milieuvergunningen aangevraagd tussen 23 februari en de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning zijn in principe van onbepaalde duur; een einddatum kan slechts onder dezelfde voorwaarden als voor de omgevingsvergunning (art. 68).

5. Bepaalde stedenbouwkundige aanvragen die vanaf 23 februari worden ingediend moeten verplicht via het loket Digitale Bouwaanvraag (DBA) worden ingediend:
- de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot projecten die niet zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect;
- de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning die de bijzondere procedure volgen.

6. Ook de nieuwe indelingslijst zoals ze zal gelden op 23 februari 2017 wordt van toepassing op de milieuvergunningsprocedures. Dit betekent: de indelingslijst die door het besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014, bij VLAREM II is gevoegd met inbegrip van de wijzigingen die op 23 februari van kracht zijn.

Lees meer: https://www.omgevingsloket.be

 

Laatste update 15 maa 2017

Omgevingsloket

(Wonen-Bouwen & Milieu)

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 70
E: omgeving@ronse.be 

Openingsuren
Ma. - Vr. : 08.30 - 12.00 u.
Wo. ook : 13.30 - 16.00 u.
(niet in juli & augustus)