De Vrijheid

cf_1_b.JPG

Voorstelling visie en concepten

Het stadsbestuur van Ronse heeft van de herwaardering van het historisch centrum ‘De Vrijheid' een prioriteit gemaakt. Eind februari 2014 werden door het stadsbestuur een aantal infosessies georganiseerd waarop het resultaat van de voorbereidende studies over "De Vrijheid" werd toegelicht. De visie en de concepten voor de verdere ontwikkeling van dit stadsdeel werden afgetoetst met een ruim opgekomen publiek waarvan een groot deel bestond uit mensen die in de Vrijheid wonen en werken.

Je kan de voorgestelde presentatie en plannen via deze link downloaden.

Het voorgestelde filmpje kan je hieronder bekijken of via deze link.

Groenplan en parking Familia 

Woensdag 6 april 2016 was er een infosessie over de verdere plannen van De Vrijheid.  De groenstructuur van de Vrijheid en de plannen voor de parking Familia werden aan de Ronsenaars voorgesteld.

Groenplan

Het Groenplan onderscheidt zich door 4 werklagen:
- De combinatie van water en groen
- Elk historisch park krijgt een eigen sfeer
- Groen inbrengen op markante plekken
- Stimuleren van gevelgroen

Parking Familia

Deze principes worden geïllustreerd in het ontwerp voor de nieuwe parking op de site Familia. Deze parking zal meer dan 100 parkeerplaatsen tellen waarvan 3 voor mindervaliden en 4 voor het opladen voor elektrische wagens. Door het behouden van het waardevol groen en het planten van nieuwe bomen zal de parking niet enkel zeer mooi ogen maar ook in de hete zomers voldoende schaduw voorzien.

Gebouwen Familia

Architectenbureau Murmuur heeft ook zijn plannen voor de aansluitend gebouwencomplex getoond. Boven op een sokkel van diverse publieke functies (vrije beroepen, ateliers, boekenwinkel, galerij) komen er enkele zeer fraaie woningen. De binnenkoer van het complex vormt de voetgangersverbinding tussen de parking en het hart van de Vrijheid.

Mobiliteit

Afsluitend werd ook stilgestaan bij de mobiliteit binnen de Vrijheid. Op basis van objectieve metingen is vastgesteld dat het doorgaand verkeer effectief geweerd wordt terwijl het bestemmingsverkeer nog steeds vlot De Vrijheid kan bereiken. Het bestuur heeft dan ook beslist om het mobiliteitsconcept in zijn huidige vorm te behouden.

De presentaties van deze avond vind je hier terug : 

- Groenplan en parking Familia
- Gebouwen Familia
- Mobiliteit en timing

 

 

De Vrijheid

De Vrijheid is het historisch stadsdeel rond Sint-Hermeskerk met ondermeer de Kleine Markt, het Bruulpark en de Oude Sint-Martinuskerk. Dit stadsdeel heeft een enorm potentieel vanwege de aanwezigheid van tal van gebouwen met een belangrijke erfgoedwaarde maar tevens omdat het op het kruispunt ligt van een aantal belangrijke assen:

- De commerciële as van de Wijnstraat - Rooseveltplein
- De horeca as Grote Markt en Kleine Markt
- De culturele-toeristische as Ververij – Hoge Mote – Sint-Hermes 

De ontwikkeling van dit stadsdeel kan daarom een belangrijke nieuwe impuls aan onze stad bieden. Om een sterke en coherente visie te ontwikkelen op de toekomst van De Vrijheid werden twee ervaren studiebureaus aangesteld voor de realisatie van twee complementaire studies die gelijktijdig werden ontwikkeld:

  • Het bureau STRAMIEN werd aangesteld voor het opstellen van een sterke stedenbouwkundige visie met aandacht voor een kwaliteitsvolle publieke ruimte.
  • De bureaus MOP, SIEN en WES werkten gezamenlijk aan een strategisch ontwikkelingsplan voor het museaal en toeristisch kwartier met een sterke rode draad en een coherent programma voor de belangrijkste gebouwen.

 

Dit project heef een impact op een resem aan beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit, toerisme, economie en cultuur en wordt daarom opgevolgd door een multidisciplinaire stuurgroep.

Beide studies werden in het najaar van 2013 afgerond.

 

Laatste update 20 apr 2016

Projecten

Julien Vandenhoucke

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 25
E: projecten@ronse.be