Stadsprojecten

De stad Ronse wil de komende jaren blijven werk maken van gebiedsgerichte stadsvernieuwing en stadsontwikkeling. Inspanningen en middelen worden hierbij gedurende een bepaalde periode gebundeld om in bepaalde gebieden stadsvernieuwing op gang te brengen of te versnellen. Het is belangrijk om daarbij tijdelijk maar intensief te focussen op één straat of wijk zodat alle aspecten qua huisvesting, infrastructuur, publieke ruimte, mobiliteit en voorzieningen gelijktijdig aangepakt worden.

De motor achter dit proces zijn enkele grote stadsvernieuwingsprojecten die zowel in de buurt als in de stad Ronse een dynamiek kunnen creëren en zo een meerwaarde betekenen. Het werk maken van een kwalitatieve dienstverlening vormt daarbij een belangrijke basis voor het uitbouwen van al deze stadsprojecten.

De belangrijkste stadsprojecten op een rijtje :

 


Nieuws

Archeologisch onderzoek in de Vrijheid van Ronse

Archeologisch vooronderzoek 

Ronse maakt er al een tijdje werk van om de historische omgeving rond de Sint-Hermeskerk en de Kleine Markt te herwaarderen. De heraanleg van het projectgebied en de geplande rioleringswerken zullen een aanzienlijke impact hebben op het archeologisch erfgoed in de Vrijheid. Daarom dienen de werken op vraag van de Vlaamse overheid voorafgegaan te worden door een archeologisch onderzoek. In opdracht van Stad Ronse voert de archeologische dienst van SOLVA daarom een vooronderzoek uit. De bedoeling is om de archeologische relicten op te sporen en te evalueren. In onderling overleg is ervoor gekozen om dit ruim voor de eigenlijke werken op te starten. Door deze proactieve aanpak kunnen de werkzaamheden en het archeologisch onderzoek zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden.


Lees verder >>
18 maa 2013 Voorstelling project "De Stadstuin"
31 mei 2011 Preview cultuursite "De Ververij"
17 mei 2011 Archeologische rondleiding opgravingen De Stadstuin
28 apr 2011 Ronse lid van ACTE, Europees textielnetwerk

 

Wonen & Bouwen

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 770
E: wonen-bouwen@ronse.be 

Openingsuren
Ma. - Vr. : 08.30 - 12.00 u.
Wo. ook : 13.30 - 16.00 u.
(niet in juli & augustus)

 

Projecten

Julien Vandenhoucke

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 25
E: projecten@ronse.be