Openbaar onderzoek RUP 'Heckensveld'

De Gemeenteraad van Ronse heeft op 30 mei 2016 het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Heckensveld' voorlopig vastgesteld. 

Het RUP 'Heckensveld' omvat een beperkte aanpassing van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Stedelijk project Ninovestraat'.  Ter hoogte van de grens tussen de percelen sectie B 732/T, 721/K, 721/N en 721/M wordt de bestemming gewijzigd: de bufferstrook wordt verkleind ten voordele van de woonzone.  Er wordt teruggegrepen naar het voorstel zoals voorzien bij het ontwerp-PRUP 'Stedelijk project Ninovestraat'. Het gaat om een ontwerpplan.

Er wordt ten aanzien van dit ontwerpplan een openbaar onderzoek georganiseerd
van 27 juni 2016 tot en met 25 augustus 2016. 

Gedurende het openbaar onderzoek kan je opmerkingen en bezwaren formuleren.  Deze kan je:

  • via aangetekend schrijven bezorgen aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO, Grote Markt 12, 9600 Ronse)
  • afgeven tegen afgiftebewijs aan het loket Wonen & Bouwen (Grote Markt 14, 9600 Ronse)
  • verzenden per e-mail via gecoro@ronse.be

 

Het dossier bestaat uit verschillende stukken. Onderstaand kan je alle documenten raadplegen. (Opgelet: sommige bestanden zijn groot)

1. Besluit Gemeenteraad dd° 30 mei 2016 (0,2 MB)

2. Toelichtingsnota: deel 1 (4,7 MB), deel 2 (6,3 MB), deel 3 (8,2 MB),
                                    deel 4 (2,8 MB), deel 5 (9,1 MB), deel 6 (3,7 MB).

3. Stedenbouwkundige voorschriften (0,4 MB)

4. Mer screening (5,6 MB) en beslissing LNE Mer screening (0,1 MB)

5. Grafisch plan (0,1 MB)

 

Laatste update 21 jun 2016

Wonen & Bouwen

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 770
E: wonen-bouwen@ronse.be 

Openingsuren
Ma. - Vr. : 08.30 - 12.00 u.
Wo. ook : 13.30 - 16.00 u.
(niet in juli & augustus)

 

Online aanvragen vastgoedinformatie

Vraag online informatie over bestaande plannen, vergunningen, bouwinbreuken etc. van een perceel grond.

 

Omgevingsloket


Dien hier online je digitale bouwaanvraag in.

 

Premies "Wonen"

Een overzicht van alle premies bij thema's zoals "wonen", "milieu" en "water".

 

Geoloket.Ronse


Klik door naar Geoloket.Ronse

 

Download