Wateroverlast

Overstromingen zijn, samen met de stormen, één van de natuurlijke risico's waarmee we in België het vaakst worden geconfronteerd. Sommige waterlopen zijn er bijzonder onderhevig aan. Ook andere plaatsen kunnen overstromen als de bodem en de riolering er niet meer in slagen het overvloedige water op te nemen. Overstromingen brengen grote problemen met zich mee: vervuiling, schade aan woningen, schade aan wagens ...

Overstromingen voorspellen 

Wat te doen bij wateroverlast?

Na de wateroverlast

Rampenfonds

Overstromingen voorspellen 

Het 'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen' bracht de van nature overstroombare gebieden, de recent overstroomde gebieden en de risicozones voor overstroming in kaart op haar site.
De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een website waarop je kan nakijken of er de komende 48u overstromingen worden voorspeld: www.overstromingsvoorspeller.be.
Op de website van het Koninklijk Metereologisch Instituut www.kmi.be kan je de weerberichten volgen. Je vindt er ook waarschuwingen in verband met de voorspelde weerstoestand.

Terug

Wat te doen bij wateroverlast ?

 

Bij hoogdringendheid : bel het noodnummer 100 of 101.
Indien minder dringend : bel de brandweer op het algemene nummer (055/232 875), zodat de 100-lijn kan worden vrijgehouden voor spoedgevallen.
Gevulde zandzakjes kan je krijgen via de brandweer of de technische dienst.

 

Terug

Na de wateroverlast 

Bij overstromingen worden microbiële en chemische verontreinigingen meegevoerd met het water.  Huizen, moestuinen en drinkwaterputten die overstroomd geweest zijn kunnen dan ook microbiologisch en chemisch verontreinigd (geweest) zijn. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid geeft, gebaseerd op inschattingen door de Hoge Gezondheidsraad, een aantal adviezen om de impact op de gezondheid tot een minimum te beperken.

Soorten verontreiniging

• Microbiologische verontreiniging

Bij overstromingen wordt zowel regenwater, beek-/rivierwater, rioolwater als water uit septische putten meegevoerd. Dit water is belast met micro-organismen die achterblijven wanneer het water zich terugtrekt. Het gaat meestal om niet-ziekteverwekkende bacteriën, amoeben en organismen die op waterbodems leven, maar ook ziekteverwekkende bacteriën en virussen zullen voorkomen. Het is niet geweten of deze laatste organismen bij overstromingen in grotere hoeveelheden voorkomen dan normaal in rivierwater.

• Chemische verontreiniging

Het water zal bij overstromingen chemische stoffen kunnen meevoeren uit bijvoorbeeld stookolietanks. Deze stoffen kunnen bij het terugtrekken van het water achterblijven op de oppervlakten van materialen en bodems waarmee het water in contact is geweest.

Raadgevingen

• Wat als mijn groentetuin overstroomd geweest is?

De groenten die bij de overstroming in de moestuin stonden, zijn niet meer geschikt voor consumptie. Deze groenten niet gecomposteerd worden.
Ook later kunnen er, afhankelijk van de samenstelling van het slib, eventueel nog problemen voorkomen. Om te weten of de bewoners van de getroffen gebieden in de toekomst nog gezonde groenten kunnen telen in hun moestuin, kunnen monsternames en analyses nodig zijn. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid onderzoekt, samen met deskundigen, of de beschikbare informatie en onderzoeken voldoende zijn om bewoners en lokale besturen hierover te kunnen adviseren voor het volgende plantseizoen.

• Wat als mijn drinkwater afkomstig is van putwater?
Het agentschap raadt ten stelligste af om water uit putten die overstroomd zijn geweest als drinkwater te gebruiken. Het agentschap adviseert om de put schoon te (laten) maken, te (laten) desinfecteren en de kwaliteit van het water te laten analyseren. Voor gebruikers van drinkwaterputten op plaatsen waar geen aansluiting aan het leidingwater mogelijk is, kan het water worden geanalyseerd en beoordeeld door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij. Dat kan via een aanvraag bij de gemeente.
Ook water uit regenwaterputten wordt beter niet gebruikt.

• Wat als mijn huis overstroomd is geweest?

Omdat de muren en de vloeren veel water hebben opgenomen tijdens de overstroming, is het van groot belang dat, naast de voor de hand liggende en al uitgevoerde schoonmaak, dit water zo snel mogelijk opdroogt. De muren worden best grondig gereinigd met zuiver water waaraan bleekwater is toegevoegd (150 ml bleekwater op 10 liter water).

Om te drogen moet het huis zo goed mogelijk worden verwarmd en geventileerd. Het droogproces zal de groei van schimmel en eventuele microbiële verontreiniging tegengaan.

Terug

Rampenfonds

Als je slachtoffer bent van een natuurramp, kan je in sommige gevallen een aanvraag om financiële tussenkomst indienen bij het Rampenfonds. Voor meer info klik hier.

Tip: Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar. Hij kan je helpen om de schaderegeling op gang te brengen.

Terug

Laatste update 16 feb 2012

Technische dienst

Martine Vanden Hole

Stadhuis - gelijkvloers
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 58
F: 055 23 27 57
E: td@ronse.be

 

Premies "Wonen"

Een overzicht van alle premies bij thema's zoals "wonen", "milieu" en "water".

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Verhuizen? Regel uw factuur!

Verhuis je binnenkort en wil je starten met een correcte waterfactuur? Download hier het formulier waarmee je alle gegevens kan doorgeven.

Verhuisdocument FARYS (NL) 

Of klik door naar de website van FARYS (voorheen TMVW) voor meer informatie.

 

Waterhardheid : feiten en fabels


Klik hier voor meer informatie over de "hardheid" van het water in je buurt.