Discover Ronse

Cel Kinderopvang Ronse

Net als in Vlaanderen wordt de vraag naar alle vormen van kinderopvang in Ronse groter. Ronse heeft een jonge bevolking en een stijgend geboortecijfer. Daarenboven neemt de traditionele opvang door familie geleidelijk af. Gezinnen met kinderen of alleenstaande ouders zijn dan ook genoodzaakt om uit te kijken naar opvangmogelijkheden voor hun kinderen. 

Investeren in kinderopvang en een kinderopvangbeleid is een basisopdracht voor het stadsbestuur. Deze pagina helpt je bij het zoeken en het uitkiezen van een geschikte opvang voor jouw kind(eren). Er werd geprobeerd om de verschillende opvangmogelijkheden te bundelen. Per vorm van voorziening staat een woordje uitleg over de manier van werken, zo kan je bekijken welke opvang het best past bij jouw specifieke situatie.

Naast een zo volledig mogelijk overzicht van het aanbod aan kinderopvang, vind je eveneens het vrijetijdsaanbod voor jongeren in de vakantieperiodes. 

Website kinderopvang 
Het streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen en Solva hebben i.s.m. het stadsbestuur Ronse en de gemeente Kluisbergen, het initiatief genomen om een website te creëren rond kinderopvang: www.kinderopvangzov.be.

Opvang in de scholen (voor en na de lesuren)
-     Voor- en naschoolse opvang ingericht door de scholen zelf 
-     Voor- en naschoolse opvang ingericht door het OCMW

Erkende kinderverblijven
-     Stedelijk Kinderdagververblijf
-     Kinderverblijf Koningin Fabiola

Kinderopvang in huiselijke sfeer
-     Diensten voor opvanggezinnen
-     Zelfstandige onthaalouders – Niki’s Filous 

Babysitdiensten
-     Gezinsbond Ronse
-     Liberale Mutualiteit en Vlaams Onafhankelijk Ziekenfonds i.s.m. Solidariteit voor het Gezin
-     Onafhankelijk Ziekenfonds
-     Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Ronse (PWA)

Thuisoppas zieke kinderen 
-     Partena ziekenfonds & partners – Thuisoppas zieke kinderen
-     CM – Skoebidoe
-     SM – Reddie Teddy
-     Onafhankelijk Ziekenfonds
-     Vlaams en Neutraal Ziekenfonds 
-     Euromut  Onafhankelijk Ziekenfonds
-     Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Ronse (PWA) 
-     Liberale Mutualiteit en Vlaams Onafhankelijk Ziekenfonds i.s.m. Solidariteit voor het Gezin
-     Oppas +, oppas bij chronisch zieke kinderen en kinderen met een handicap tot 25 jaar

Andere vrijetijdsinitiatieven voor kinderen in de vakantie
-     IBO Vakantieopvang De Pipompuulekies voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar
-     Pagadders: Speelpleinwerking Ronse
-     Grabbelpas: voor actieve kids die van afwisseling houden
-     Buurtspeelpleinen 
-     Sportkampen van de Sportdienst Ronse 
-     Kinderatelier: tekenen met kinderen
-     JOETZ: SM
-     Crejaksie: vakantie en vrije tijd met de LM - jeugddienst
-     Jeugdvakanties Kazou en JOMBA: CM
-     Jeugdvakanties Partena ziekenfonds & partners
-     Jeugdvakanties Onafhankelijk Ziekenfonds 
-     Jeugdtip: Vlaams en Neutraal Ziekenfonds
-     Jeugdvakanties Securex
-     AFYA – jeugdsportvakanties: jeugddienst van de Gezinsbond
-     Sportievak
-     Steunpunt Vakantieparticipatie 
-     Rode Kruisvakanties

Voor meer info:

Download hier de brochure met informatie over alle initiatieven kinderopvang.

Laatste update 04 jun 2013

Jeugddienst tijdens de zomervakantie

 

Speelplein Pagadders
KSO Glorieux
Glorieuxlaan
(ingang via parking)

T. 0472 80 88 73
T. 0472 80 87 97
E. jeugd@ronse.be

 

Villa Creademie
Wolvestraat 37

T. 055 23 28 01
E. villacreademie@ronse.be

 

Webshop Ronse


Tickets voor CC De Ververij, inschrijven voor sportkampen, speelpleinwerking Pagadders, activiteiten in de bibliotheek of Villa Creademie : klik hier.

 

Download